4 alternativ för att frigöra kapital i företaget

4 alternativ för att frigöra kapital i företaget

Företag kan ha ett behov av att frigöra kapital för att göra investeringar. Det kan även behövas kapital klara en förutsedd ekonomisk svacka. Genom att frigöra kapital skapas ett större handlingsutrymme för företaget.

Annons:
påmind ad banner4 alternativ för att frigöra kapital i företaget t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Det är bra att börja med att skaffa sig en bra översikt över företagets budgetbehov över året. Räkna öve med exempelvis behov av att köpa in utrustning till företag eller om det finns anställningsbehov. Här kan du läsa fyra sätt att frigöra kapital relativt enkelt.

1. Leasa datorer och mobiler istället för att köpa in

Investera i datorer och mobiler till företaget kräver kapital. Framför allt om företaget är IT-intensivt och behöver uppgradera sig regelbundet. Köp Macbook Air med leasingavtal är ett sätt att frigöra kapital istället för att köpa in datorn direkt. Behöver dessutom företaget köpa in flera laptops med bra prestanda innebär det annars en större ekonomisk investering.

 Bland annat Macrent har ett brett urval av Apple-utrustning som gör det lättare att uppgradera regelbundet utan stora investeringar. Mobiler är en annan förbrukningsvara i företag som går att leasa med serviceavtal. Att leasa utrustning innebär även att lättare kunna budgetera månadskostnader över året.

2. Företagslån – ett alternativ vid kapitalbehov

Ett företagslån är ett snabbt sätt att säkra ett kapitalbehov. Samtidigt kan det vara en riskabelt när räntorna stiger och lån bör undvikas vid ekonomisk svacka. Är det en kortvarig ekonomisk svacka, med vetskap om att exempelvis kundfordringar är på väg in kan företagslån tillfälligt täcka behovet.

Ett lån kan även vara lämpligt vid en större investering och med vetskapen att budgeteringen håller för lånekostnaden. Annars kan ett lån till företaget medföra ekonomiska bekymmer i framtiden.

3. Sälja kundfakturor för enklare administration

Företagets kundfordringar är låst kapital med en kredittid på normalt 30 dagar. Tyvärr är det vanligt att de 30 dagarna blir fler och det krävs flera påminnelser för att kunden ska betala. Sälja fakturor frigör även administrativa resurser inom företaget. Eftersom när företaget säljer fakturorna tar kreditföretaget över hanteringen.

Det innebär att kapitalet frigörs direkt men mot en kostnad, kreditföretaget tar en viss procent av beloppen. Säljer företaget fakturorna kan det även innebära att kundrelationer påverkas vid snabbare indrivning.

4. Factoring belåna kundfakturorna istället för att sälja

Som alternativ till att sälja kundfakturor finns alternativet factoring. Factoring innebär att företaget normalt får runt 80 % upp till 90 % av kundfordringen direkt. Det frigör kapital snabbt och direkt. Factoring med regress innebär att företaget tar kreditrisken om kunden inte betalar. Då är det viktigt att företaget vet att kunden kommer betala.

Det finns alternativ som innebär att kreditföretaget tar över fakturan om kunden inte betalar, det vill säga factoring utan regress. Ett säkrare alternativ men då får företaget ett lägre belopp av fakturan.

Bli först med att kommentera

Kommentera