Aktiespararna direktavkastning B – investerar i högutdelare!

Aktiespararna direktavkastning B

Aktiespararna direktavkastning B är en del av Aktiespararna Global Direktavkastning, en aktivt förvaltad global aktiefond. Fonden investerar i cirka 100 globala företag med högsta totala avkastning, inklusive utdelningar och aktieåterköp.

Annons:
påmind ad bannerAktiespararna direktavkastning B - investerar i högutdelare! t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Målet är att överträffa den globala aktiemarknaden genom att investera i finansiellt stabila företag med hög utdelningspotential. Fonden är hållbarhetsscreenad och exkluderar företag involverade i vapen, tobak, alkohol, pornografi, fossila bränslen och spel. Klass B delar ut utdelningar två gånger per år, i juni och december.

Fondsstrategi och investeringar

Aktiespararna Global Direktavkastning investerar i cirka 100 globala företag med högsta totala avkastning. Fonden använder en kvantitativ modell för att välja företag baserat på deras utdelnings- och återköpspotential.

Den främjar miljömässiga och sociala egenskaper och exkluderar företag som inte uppfyller etiska eller hållbarhetskriterier. Fonden har två andelsklasser: A, som återinvesterar utdelningar, och B, som delar ut utdelningar två gånger per år. Förvaltare Cicero Fonder samarbetar med Aktiespararna för att rösta i hållbarhetsfrågor.

Utdelning och avkastning

Aktiespararna direktavkastning B delar ut utdelningar två gånger per år, i juni och december. Under 2023 var utdelningen 7.23 SEK per aktie. Fonden har överträffat sitt jämförelseindex, med en total avkastning på 99.2% över de senaste fem åren jämfört med 76.66% för OMXS30GI.

Den höga direktavkastningen är ett resultat av investeringar i högutdelande företag med både utdelnings- och återköpspotential. Den nuvarande direktavkastningen är 5.7% baserat på ett fondpris på 125 SEK.

Förvaltning och hållbarhet

Fonden förvaltas av Cicero Fonder, som samarbetar med Aktiespararna för att rösta i hållbarhetsfrågor. Fonden är hållbarhetsscreenad och exkluderar företag involverade i kontroversiella sektorer som vapen, tobak, alkohol, pornografi, fossila bränslen och spel.

Genom att främja miljömässiga och sociala egenskaper strävar fonden efter att skapa långsiktigt värde för investerare. Fonden tar en aktiv ägarroll och röstar i hållbarhetsfrågor för svenska företag och genom fullmaktsröstning för utländska företag.

Prestanda och avgifter

Aktiespararna Global Direktavkastning har överträffat sitt jämförelseindex under de senaste fem åren, med en total avkastning på 99.2% jämfört med 76.66% för Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR Index (SEK).

Fonden har en förvaltningsavgift på 0.3%, vilket är lägre än genomsnittet för svenska fonder. Denna konkurrenskraftiga avgift, tillsammans med fondens starka prestanda och hållbarhetsfokus, gör den till ett attraktivt val för investerare som söker hög direktavkastning och långsiktigt värde.

Slutord om Aktiespararna direktavkastning B

Aktiespararna direktavkastning B erbjuder en attraktiv kombination av hög direktavkastning och hållbarhet. Genom att investera i finansiellt stabila, högutdelande företag med både utdelnings- och återköpspotential, skapar fonden långsiktigt värde för investerare och investering.

Utdelningarna, som sker två gånger per år, ger en pålitlig avkastning. Med en förvaltningsavgift på endast 0.3% och en total avkastning på 99.2% över de senaste fem åren, står fonden starkt mot sitt jämförelseindex.

Förvaltare Cicero Fonder säkerställer att fonden inte bara levererar finansiella resultat, utan också främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Investera i Aktiespararna direktavkastning B för en balanserad och hållbar ekonomisk tillväxt.

Bli först med att kommentera

Kommentera