Aktieutdelning spendera eller återinvestera?

Aktieutdelning - spendera eller återinvestera

Aktieutdelning – spendera eller återinvestera – Utdelning från aktier du äger, även kallat direktavkastning, är något man får del av just för att man är delägare i bolaget. Det finns olika strategier kring allt aktiesparande och även kring utdelningen. För vissa småsparare är ett mål att kunna livnära sig på aktier och leva på direktavkastningen istället för lön. För att kunna göra detta krävs i regel ett ganska stort investerat kapital som därmed ger en tillräckligt hög direktavkastning som faktiskt går att leva på.

Hur ska man tänka kring aktieutdelning?

Annons:
påmind ad bannerAktieutdelning spendera eller återinvestera? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Långt ifrån alla aktier ger sina aktieägare en utdelning, det beror olika saker men en orsak kan till exempel vara att man som bolag inte är lönsamma och därför inte har pengar att dela ut. Det kan vara en uttalad strategi i sig; att enbart investera i lönsamma bolag med direktavkastning. Det finns såklart inga garantier för att det påverkar kursen positivt men bra bolag tenderar att också gå bra på börsen.

När man väl investerat sina pengar i en aktie som ger utdelning så finns det också olika åsikter om vad man ska göra med pengarna. För den som redan har en högt värderad så kallad utdelningsportfölj är behovet att återinvestera pengarna i aktier inte lika stort för den som måste fortsätta att bygga upp portföljen. Det finns såklart både för- och nackdelar med att både återinvestera eller att avstå från det.

Fördelar med att återinvestera

Det finns historisk statistik som visar på långsiktigheten i att återinvestera eftersom det ger en högre avkastning. Mätningar visar att det på tio års sikt kan göra så stor skillnad som närmre 55 procentenheter i avkastning, från drygt 40 % utan återinvesterad utdelning till omkring 95 % med återinvesterad utdelning.

Det man ska ha i åtanke även om det kan kännas som mindre belopp, speciellt om man inte har så stora investeringar, är att tid på börsen generellt ger bättre avkastning än tid utanför. Alltså att investera regelbundet hjälper dig att uppnå maximal avkastning.

När du återinvesterar dina pengar på börsen så skapar du alltså en tydligare ränta på ränta-effekt. Om du har som ambition att leva på ditt investerade kapital genom en sofistikerad utdelningsportfölj bör du vilja att investeringen växer maximalt och gärna på så kort tid som möjligt. Med andra ord är det en enorm nackdel att inte återinvestera eftersom det då tar betydligt längre tid för dig att nå dina mål.

Både aktie- och fondinvesteringar kan ha direktavkastning i form av utdelning. När det kommer till aktier måste du själv ta ansvar för din återinvestering. Medan det kan sägas ingå lite i konceptet fondinvestering att fondförvaltaren återinvesterar utdelningen från innehaven i fonden.

Nackdelar med återinvestering

Den första nackdelen var vi inne på ovan kring fördelen med att återinvestera, mer pengar investerat över längre tid ger högre avkastning. Det innebär alltså att om du tar ut pengarna du fått i utdelning och inte återinvesterar dem så går du miste om värdeökning på ditt kapital.

Om det är en uppenbar nackdel eller inte låter vi vara osagt men om man tänker på aktieutdelning som en slags återbetalning av aktieinvesteringen så säkrar man vinst varje gång man inte återinvesterar. Om en aktie går ner 5 % i värde men har delat ut 4 % av aktievärdet så har du egentligen bara ”förlorat” 1 %. Man kan också tänka att om en aktie kostade 100 kronor och du har fått 5 kronor tillbaka i utdelning så har du bara betalat 95 kronor. Samtidigt ökar förhoppningsvis både aktiekurs och utdelning med tiden.

Sammanfattning

Avslutningsvis är det statistiskt mer gynnsamt att återinvestera sin utdelning om inte synnerligen goda skäl finns att låta bli. Det kommer bygga en större förmögenhet över tid samtidigt som du kortar ner tiden det tar att nå dina mål.

Bli först med att kommentera

Kommentera