Amortera smartare – så gör du! 

Amortera smartare

Har du pågående lån eller går du i tankarna av att ta ett? Då är begreppet amortering någonting du kommer stöta på och som kommer påverka dina lånekostnader och din övriga ekonomi. Vad är amortering och hur mycket bör du amortera? Vi hjälper dig amortera smartare för en mer effektiv återbetalning!  

Vad innebär amortering? 

Annons:
påmind ad bannerAmortera smartare – så gör du!  t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Amortering innebär en återbetalning av ett lån där både amortering och ränta betalas tillsammans antingen månadsvis eller varje kvartal beroende på vad du och din långivare kommit överens om.

Bankers amorteringskrav ser olika ut beroende på vad för lån du tagit och påverkas av bland annat totalbelopp, låneform och återbetalningstid. Det finns ett flertal olika amorteringmodeller där de två vanligaste typerna är annuitetslån eller rak amortering. 

Annuitetslån innebär att du betalar en mindre summa i början av återbetalningstiden för att sedan öka den längre fram när skulden minskar och räntan sjunker. Detta innebär att du jämnar ut ditt lån under återbetalningstiden. Den totala räntan blir högre än med en rak amortering, men passar den som inte kan amortera speciellt mycket i början av lånet.  

Med en rak amortering blir du snabbast skuldfri och innebär att du betalar samma amorteringssumma till din lånegivare varje månad. Räntan är hög i början men minskar med tiden när lånebeloppet minskar. 

Vad innefattar ett amorteringskrav? 

Amorteringskrav är de villkor du har för återbetalningen, och dessa varierar beroende på låneform. För höga konsumtionslån och privatlån brukar kraven vara att du betalar av ditt lån månadsvis.

Det finns även amorteringsfria lån vid bostadsaffärer och betyder att hela beloppet betalas tillbaka till lånegivaren först när löptiden nått sitt slut, det vill säga när du säljer bostaden. Men idag är dock helt amorteringsfria lån sällsynta i och med att kraven för nya bostadslån har skärpts. 

Vad finns det för fördelar med amortering? 

Amortering kan ses som ett sparande i de mån där du investerar i någonting som kan öka eller behålla sitt värde som exempelvis en bostad. Om du tar ett lån för en bostad och längre fram säljer för samma belopp som du köpte den för får du i princip tillbaka de pengar du hunnit amortera när lånet är löst. Klarar du dessutom av din amortering har du en fördel hos bankerna i framtiden om du vill ta ytterligare lån.  

Ju mer du amorterar desto snabbare blir du skuldfri och totalkostnaden för lånet blir då mindre. Detta då varje avbetalning minskar det totala beloppet, som i sin tur minskar räntekostnaderna.  

Hur amorterar du smart? 

När du amorterar lån är det en god idé att förbereda dig för ifall räntan plötsligt skulle stiga eller om din inkomst förändras. När du har en låg ränta bör du därför lägga undan lite av pengarna som du sparar när räntan är låg för att på så sätt bygga upp en buffert för sämre tider. Detta gör din privatekonomi starkare och du är mer förberedd om världsläget och räntorna ändras.  

Om du har flera lån samtidigt kan du få en lägre ränta om du samlar lånen. Innan du bestämmer dig för att samla dina lån bör du alltid jämföra hos flera lånegivare för att få en sådan låg ränta som möjligt.  

Har du möjlighet bör du även amortera ditt lån extra mycket. Detta sänker dina räntekostnader över tid, minskar din skuld och gör att du slutligen sparar pengar. Gör upp din egen amorteringsplan och se över vad du kan klara av långsiktigt och dra inte på dig högre kostander än vad du klarar av.  

Banker vill i regel ha tillbaka sina pengar snabbt och kan därför ställa höga krav på både spar och amortering i början av låneperioden och locka kunder med att man kommer få bättre villkor senare.

I många fall är så inte fallet och när kunden senare vill förhandla om sin lånesituation infriar banken inte sina tidigare löften. Se därför till att endast gå med på att betala av lånet med en månatlig summa du vet att du kan klara av långsiktigt.  

Bli först med att kommentera

Kommentera