Amorteringskrav återinförs

Amorteringskrav återinförs

Amorteringskrav återinförs – Under 2020 till 2021 har man kunnat ansöka om ett undantagstillstånd hos banker på att få sin amortering fryst. Detta är till följd av den pandemi som startade under denna veva och som ställde till det ekonomiskt för många inkomsttagare.

Annons:
påmind ad bannerAmorteringskrav återinförs t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Förlorade jobb, mindre underhåll och avdrag gjorde helt enkelt att många hamnade efter med sin amortering och Finansinspektionen gav då en möjlighet för bankerna att kunna bevilja om undantag, vilket ungefär 230 000 hushåll i Sverige har utnyttjat sedan amorteringskravet pausades i april 2020.

Detta har nu alltså slopats och amorteringskrav återinförs igen sedan 31 augusti 2021. Men vad gäller då nu när amorteringskravet införs igen och hur kommer detta att påverka dig som har stått som undantag sedan våren 2020?

Ny amorteringslag 2016

Vad som ställde till det hela under pandemin för många låntagare var den nya amorteringslagen som trädde i kraft under år 2016. Dessa skärpta restriktioner innebar att man som undertecknad av ett nytt bolån var tvungen att betala av mer av sin amortering än bolån som undertecknades före juni 2016.

Innan den nya amorteringslagen trädde i kraft så var det inte obligatoriskt att amortera på lånet, så länge man betalade av räntekostnaden. Men efter juni 2016 var det alltså nya krav på de som tecknade bolån.

Nya bolån var tvunget att amorteras med 2% fram tills att man betalat av 70% av bostadens värde. Därefter kunde man börja betala av 1% på bolånet, med dock inte om man hade en skuld som överstiger 4,5 gånger sin inkomst. Den nya regleringen innebar att man då var tvungen att betala in en extra 1 % på sin amortering.

Det var alltså just detta som ställde till det under pandemin för många och då framförallt nya låntagare. Den högre amorteringsgraden gjorde det snudd på omöjligt att betala av sina lån som vanligt och det var därför amorteringskravet upphörde under nästan två års tid.

Vad gäller från och med 31 augusti?

Så efter att amorteringskravet har varit pausat sedan i början av 2020 har man nu beslutat att amorteringskrav återinförs. Detta innebär dock inte att du som låntagare direkt måste betala den fulla summan. Möjligheten finns att kunna amortera mindre, enligt bestämmelser mellan Finansinspektionen och bankerna i Sverige.

Du behöver själv inte kontakta banken för att få amorteringsfriheten borttagen, utan betalningarna kommer automatiskt att påbörjas igen efter 31 augusti 2021. Du kan dock kontakta banken om du har frågor rörande hur stor amorteringen kommer att bli eller om din ränta har förändrats eller behöver handläggas på nytt. Men det är dock viktigt att du börjar planera din inkomst och sätter undan pengar till amorteringen så att detta inte kommer som någon chock när det väl är dags att göra första inbetalningen.

Kan räntorna öka kraftigt för den nya avbetalningen?

Den ökade efterfrågan på bostäder och det faktum att priserna på bostäderna stiger har också påverkat räntan. Har du en fast ränta så är dock detta ingenting som du behöver oroa dig för, då banken inte kan ändra räntan under kontraktstiden som du har skrivit under. Det är också väldigt osannolikt att räntan kommer att förändras dramatiskt den närmsta tiden om du inte har bundit räntan för ditt bolån. Men det är såklart alltid viktigt att du är förberedd på att allt kan hända och att du har en buffert undansparad som du kan använda för att balansera ut amorteringen tills du har kommit på fötter igen.

Läs mer hos tex Swedbank

Bli först med att kommentera

Kommentera