Att sälja din egenproducerade el

Alla som äger ett eget tak kan vara en del av att bidra till både sitt egna och det totala utbudet av el i Sverige. Genom att till exempel installera solceller på ditt tak sänker du självklart din egen elkostnad samtidigt som du också hjälper miljön. I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur du som privatperson kan tjäna pengar på att producera din egna el samt vilka skatteregler och produktionskrav som gäller. 

Vad innebär egenproducerad el?

Oavsett om du väljer att producera el genom solceller eller om du använder dig av vind- eller vattenenergi är du en elproducent av egenproducerad el. När du producerar el är det troligt att du blir kvar med ett överskott även efter att du har försett ditt eget hushåll med den el det behöver. Du kan då välja att sälja ditt elöverskott till någon av Sveriges elförsörjare och därmed också tjäna en slant på din elproduktion. Samtidigt hjälper du också den svenska miljön genom att dels se till att inte någon el går till spillo men också genom att du är med och framställer förnybar el. 

För att du som privatperson i Sverige ska kunna sälja sin egenproducerade el måste du ansluta din produktion till elnätet. Du gör detta genom att kontakta ditt elnätsbolag där du anmäler dig som en producent av förnybar el. Efter det hjälper ditt elbolag dig att sätta upp ett inmatningsabonnemang som tillåter dig att förse elnätet med din egenproducerade el. Det är genom detta abonnemang som din elanläggning också markeras som godkänd under förutsättningen att den uppfyller alla krav och regler som krävs för att få vara en elproducent i Sverige. 

Kraven du måste uppfylla för att kunna sälja din egna el

Generellt sett finns det en lista på krav du måste uppfylla för att bli en godkänd elproducent i Sverige men det beror också något på vilken återförsäljare du vänder dig till för att sälja egenproducerad el

De mest allmänna kraven för att kunna sälja din egenproducerade el är:

  • Din elproduktion är förnybar. 
  • Din totala elproduktion överskrider inte 30 000 kWh/år. 
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på högst 63 A
  • Inmatningseffekten för din produktionsanläggning är som högst 43,5 kW. 
  • Både uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare. 
  • Din elanläggning är fast ansluten till elnätet.

Skatteregler vid privat elförsäljning

När du säljer din elproduktion och därmed får en intäkt kan du behöva skatta på din elförsäljning. Detta beror dock på hur stor din årliga intäkt är. Generellt sett är den elproduktion som sker från en vanlig villa under ett års tid så pass låg att försäljaren varken behöver betala skatt eller moms på inkomsten. Det är dock viktigt att vara medveten om vart dessa gränser går. Du kan läsa mer hos Energimyndigheten för att förstå de exakta skattereglerna vid elförsäljning.  

Ansök om ett elcertifikat

Alla som i Sverige producerar el med hjälp av solen och solceller har rätt till att begära ett elcertifikat för hela sin produktion. Så fort din produktion har uppnått 1000 kWh så kan du ansöka och när du väl har tilldelats ett certifikat så gäller det i hela 15 år. Du kan ansöka om ett elcertifikat per MWh av el du producerar. Dina elcertifikat kan du sedan sälja till antingen till det elbolag som du säljer ditt elöverskott till eller till de företag som tillhandahåller elcertifikatmätare.

Bli först med att kommentera

Kommentera