Att starta enskild firma

Att starta enskild firma

Världen börjar sakta röra sig tillbaks till normalen. Men det är en ny normal vi måste anpassa oss till.

Annons:
påmind ad bannerAtt starta enskild firma t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Så kanske det är på tiden att också tänka nytt när det kommer till hur du genererar din inkomst.

Vi ser att ständigt flera väljer att satsa på egen talang och initiativ genom att starta företag för att bli oberoende, både ekonomiskt och för att kontrollera sin egen vardag.

Kanske har du utvecklat din hobby till ett nivå där du ser att du kan tjäna pengar på den.

Eller du har helt enkelt sett dig trött på instabiliteten ständigt ändrade politiska riktlinjer resulterar i.

Så vare sig om du designar barnkläder, eller du har hittat att du har en talang inom möbelsnickeri, kanske tiden är inne för att investera i sig själv och starta eget företag.

Sanningen är att marknaden inte bara är mer öppen, men också att staten genom starthjälp, stödordningar och skattevillkor uppmanar till entreprenörskap.

Som med allt annat är timing en viktig faktor om man skall lyckas, och det är viktigt att man planerar noga och väljer rätt tillfälle då uppstarten av ett företag kräver hårt dedikerat arbete och kunskap om bland annat branschen man väljer att satsa på.

I ljus av detta finns det privata företag som specialiserar sig på rådgivning, tips och hjälp i uppstartsfasen. Dom hanterar de flesta aspekt när det kommer till att registrera företag och få godkänt sin F-Skattsedel så allt är i ordning när det kommer till Skatteverket.

Man kan som nämnt ovan ha en vanlig anställning även om man väljer att starta företag, men man måste då påse att man ansöker om FA-skatt och inte använder sig av en F-skattsedel.

Oberoende av om du väljer att behålla ditt vanliga jobb, eller du väljer att satsa allt på ditt nystartade företag måste du som sagt vara förberedd på att lägga ner hårt arbete och långa dagar för att du skall nå de målsättningar du har.

Vad kostar det att starta enskild firma?

Realiteten är att man kan starta företag utan pengar, men det underlättar så klart om man har ett startkapital man kan investera under uppstarten med tanke på att profilera och marknadsföra sig.

Hur mycket man skall ta betalt för sina varor och tjänster, bygga sitt eget varumärke och etablera sig i marknaden.

Dom allra flesta som väljer att starta företag väljer att starta med en enskild firma, som innebär att man personligen ansvarar för företagets ekonomi och skulder.

Företaget har inget företagsnummer, men använder den enskilda näringsidkarens personnummer.

Så det är juridiskt sett ingen separation mellan privatperson och företag, och den som driver firman är juridiskt ansvarig för att skulder betalas och avtal hålls.

Det finns en hel del andra fördelar med att starta enskild firma när man väljer att starta företag som att bli din egen chef, realisera drömmar och bli ekonomiskt oberoende.

När är rätt tid att starta enskild firma?

Väl, det blir en personlig preferens, och det hela startar oftast med en affärsidé.

Därefter spelar en hel del faktorer in och timing blir en elementär faktor.

Ett misstag många gör när dom väljer att starta ett företag är att dom inte genomför en marknadsundersökning.

Genom denna får man många viktiga svar på om läget är rätt för att bryta in på marknaden i din bransch.

Några frågor man måste tänka på i en marknadsundersökning är:

  • Hur ser marknaden ut? Vilka är kunderna och konkurrenterna?
  • Hur vill jag synas på marknaden?
  • Vad tror jag att mitt företag är om ett, tre och eventuellt om fem år?

Baserad på detta kan man lägga en affärsplan, som inte bara är viktig innan man startar ett företag, men också för etablerade företag för att se hur man skall anpassa sig i marknaden för optimerad profit.

Andra faktorer man måste ta i beräkning innan man startar upp, och ta med i sin affärsplan är:

·       Personliga förutsättningar.

·       Marknad och målgrupp.

·       Marknadsföring.

·       Prissättning.

·       Företagets ekonomi.

·       Styrkor och svagheter.

Svar på alla ovan nämnda faktorer kan man få svar på genom en så kallad SWOT-analys.

SWOT står för Strenghts(styrkor), Weaknesses(svagheter), Opportunities(möjligheter) och Threats(hot).

Du kan göra en SWOT-analys på precis vad som helst, men det är ett särskilt användbart verktyg för att analysera organisationer och projekt.

Hur ska man marknadsföra sig för att skaffa kunder?

En annan faktor som är elementär när man skall driva ett företag är marknadsföring, och även här finns ett antal av möjligheter man måste sätta sig in i.

Oberoende av om man väljer att starta enskild firma eller ett AB.

Marknadsföringen är en essentiell del av ens varumärke och marknadsprofil, och faktorer som att man har en stark digital profil, hemsida, och syns i sociala medier spelar en alltmer större roll i hur man når ut till sin målgrupp och hur ens eget varumärke uppfattas av just det du skall tjäna pengar på: Dina kunder.

Även på detta område finns det experter som man kan nyttja sig av och som delar med sig av sin erfarenhet och ger tips om hur man skall kunna använda sig av dom olika plattformarna som till exempel Facebook, Google och andra digitala medier som i allt högre grad är där konsumenter söker information om vart dom skall köpa sina produkter och tjänster.

Så dom digitala kanalerna är inte bara viktiga för att synas med sitt eget varumärke och nå ut till den målgrupp man önskar att nå, men genom att på detta sätt bygga starka kundrelationer får man en grad av marknadsföring man inte kan köpa för pengar.

Nöjda kunder som snackar om just ditt företag.

Detta kallas ofta organisk eller gratis marknadsföring, men har man lite kapital att lägga på hur man marknadsföring kan man också ”köpa sig synlighet” genom betald marknadsföring där man betalar för att synas högt i Google-sök eller PPC (Pay Per Click) där man betalar för varje gång någon klickar på din annons på Facebook eller liknande kanaler.

En annan form för marknadsföring som blir allt mer vanligare är affiliatemarknadsföring där en affiliate förmedlar en order till en annonsör.

Därefter får får affiliate ersättning för det. Så kallad prestationsbaserad marknadsföring.

Också här kan man ta hjälp av externa företag och SEO (Search Engine Optimization) experter för att se till att man har en fördel när det gäller att bygga ett starkt varumärke och få fotfäste i marknaden.

Så se till att alla dessa faktorer är tänkt genom noggrant, och att du känner till dom verktyg som finns tillgängliga för dig.

Skulle man inte lyckas som man hade planerat i början finns det alltid andra vägar att gå för att lyckas med just detta.

Kort sammanfattat har det aldrig funnits ett bättre läge att starta eget företag.

Summering

Så kort sammanfattat kan man säga att det finns många fördelar med att starta eget företag, men också fallgruvor.

Så det är viktigt att man gör noggrant förarbete och research för att se till att man har dom bästa förutsättningar för att lyckas.

Känner man sig osäker finns det företag som specialiserat sig på att hjälpa folk att starta upp eget företag. Dom går genom din affärsplan med dig och hjälper med allt från marknadsföring till hemsida. Så mycket obehag och trassel kan undvikas genom att söka experthjälp.

Bli först med att kommentera

Kommentera