Bästa aktierna 2022 – En blick i spåkulan, vilka aktier kommer gå bäst?

Bästa aktierna 2022

Bästa aktierna 2022 – Att sia om vilka aktier som kommer ha bra tillväxt är svårt för att inte säga omöjligt. Men ändå kan det finnas indikationer på vad som kan eller borde vara ett bra köp. Det finns såklart ingen spåkula och givetvis handlar det om sunt förnuft men framförallt om att investera i sunda bolag istället för förhoppningsbolag och så kallade aktieraketer. Ingenting i den här artikeln ska ses som rekommendationer eller uppmaningar om köp. Som alltid vid aktiehandel och investeringar gäller det att göra sin egen research först.

Snabb tillväxt och maximal vinst

Det berättas och skrivs om unga personer som snubblar över en enskild aktie och satsar sitt sparkapital på 10 000 kronor för att nästa dag vakna upp och vara miljonär. Visst låter det som en saga? Även om det osannolika kan hända så låter vi det vara en sedelärande saga och istället fokusera på att köpa bra och sunda bolag istället för att stirra oss blinda på aktiekursen.

I den här artikeln gör vi ett försök att djupdyka i några av de aktier som har potential att ha en gynnsam tillväxt under 2022 och framåt.

De aktierna vi har valt att plocka ut i den här artikeln har en generellt liten risk sett till att det är stabila verksamheter med hög marknadspenetration.

Storytel

Till att börja med är Storytel ett fint bolag med en stabil skara prenumeranter vilket är positivt då de får återkommande köp. Storytel har haft en bra omsättningstillväxt de senaste åren även om resultatet varit negativt. Kursutvecklingen har också varit klart stark de senaste åren med högsta toppen under pandemin. Vilket gör att när den nu svalnat till något lägre nivå ser ut att ha en bra potentiell kursutveckling.

Storytel uppvisar en stark position i marknaden med en god förhoppning om ökad kundbas. Det finns också en skalbarhet i deras försäljning och därmed tillväxt även globalt. En stor styrka i Storytel för många småsparare är att verksamheten är greppbar, det vill säga att man förstår vad man investerar i vilket alltid får sägas vara mycket bra.

Bico Group

Bico Group, tidigare Cellink, har haft en katastrofal höst 2021 med en halverad aktiekurs till följd av besvikelser i rapporten. Det finns dock gott och utrymme för tillväxtpotential om man lyckas reparera förtroendet genom att visa att anledningen till kursraset berodde på komponentbrist. Lägg därtill att man fortsätter arbeta mot förvärv under 2022 finns det en stor uppsida i aktien.

Man har en hög bruttomarginal i verksamheten varför fler förvärv är genomförbara. Lägg där till en stark underliggande tillväxt samt matig balansräkning så ser även denna aktie ut att ha bra potential under året även om vi i denna kan se en större risk eftersom mycket kvarstår att bevisa.

BHG

Även BHG, i likhet med Storytel, är en aktie där många kan förstå sig på verksamheten eftersom det ligger nära dem själva. BHG, även om fler känner igen dem mer under det tidigare namnet; Bygghemma, har haft en stark tillväxt med en organisk omsättningsökning på över 30 procent samt 10 procent extra via förvärv. BHG är ett lönsamt bolag med en rörelsemarginal om cirka 7 procent.

Man har en god finansiell ställning i bolaget även om rörelsemarginalen ser en tillfällig svacka. Man ser att fortsatta förvärv och därmed också ökad tillväxt kan finansieras på egen hand. En förutspådd vinstökning per aktie från 4,15 2021 till 5,15 2022 gör att aktien ser aptitlig ut.

Skistar

Under pågående pandemi har allt fler lagt mycket tid och fokus på friluftsliv och sportande. I kombination med att allt färre har gjort större och längre semesterresor så är många familjers reskassa och sparbössor proppfulla vilket verkar lovligt för SkiStar med anläggningar i både Sverige och Norge.

En kul bonus som aktieägare i SkiStar är att om man äger 200 aktier eller fler så får man rabatt på samtliga anläggningar inom SkiStar, rabatten kan vara så hög som upp till 15 %. Framåt ser man en ökad satsning på aktiviteter och logi lämpade för vår- och sommarsäsongen vilket kan ge en ökad intäkt med innevarande kundbas.

Skistar är intressant ur flera aspekter. Efter en uppgång i aktien under hösten finns det höga förväntningar på bolaget framåt. Med risk för fler restriktioner kring resor utomlands finns det goda möjligheter för SkiStar att hitta mer intäkter.

Ratos och Sandvik

Som en liten bonus lägger vi med både Ratos och Sandvik i listan över aktier med potentiellt positiv kursutveckling under 2022. Anledningen är främst Ratos kommande förvärv som förväntas öka i aktivitet vilket kan ses som bekräftat genom uppköpet av det norska bolaget Presis Infra.

Även i Sandvik spås en ökad förvärvsaktivitet med fokus åt det digitala området vilket gör aktien spännande. I Sandvik är en förhoppning om att det blir en positiv effekt med avknoppningen med SMT som närmar sig. Det gör att vad som återstår av Sandvik kommer se bättre ut finansiellt och i sina KPI:er.

Tolka ovanstående bara som våra idéer och inget vi för tillfället handla i själva eller rekommenderar dig att göra. Gör alltid din egen analys innan du handlar!

Bli först med att kommentera

Kommentera