Bitcoin fortsätter sin framgångssaga

Bitcoin fortsätter sin framgångssaga

Det finns många olika synsätt på Bitcoin. En del personer menar att Bitcoin är en bluff och att luften snart kommer att gå ur den medan andra ser Bitcoin som framtidens världsvaluta, som därmed kommer att växa i värde än snabbare framöver. Den Bitcoin Revolution som vi sett de senaste åren är redan den en enorm framgångssaga men systemet med Bitcoin är ändå bara i sin linda.

Annons:
påmind ad bannerBitcoin fortsätter sin framgångssaga t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Bitcoins största utmaning är fortfarande att bli accepterad som ett tryggt och allmänt erkänt betalningsmedel. Nu är istället Bitcoin fortfarande en valuta som används av marginalförsäljare på internet och som har ett rykte som volatil. När dessa perceptioner har ändrats finns det all sannolikhet att Bitcoins värde skjuter i höjden på ett aldrig tidigare skådat sätt.

I den här artikeln ska vi gå igenom några av de största utmaningarna som Bitcoin står inför samt vad som kan göras för att överkomma dem.

Egna solpaneler

En sak som är en stor utmaning för Bitcoin är utbrytningen av valutan. Bitcoin skapas av komplicerade beräkningar som görs med datorer. Faktum är att det går åt väldigt många datorer för att skapa Bitcoin och det kräver i sin tur enormt stora mängder elektricitet. I en tid när klimatfrågan står högst upp på den politiska dagordningen har den stora mängden energi som förbrukas vid utvinningen av Bitcoin blivit ett problem. I till exempel Kina så har staten till och med förbjudit utvinningen av bitcoin.

Smarta entreprenörer har dock funnit en lösning på både elfrågan och den politiskt laddade klimatproblematiken. Lösningen går ut på att det företag som utvinner Bitcoin helt enkelt skaffar sina egna solpaneler och utvinner sin egen elektricitet för att på så sätt komma förbi bägge ovan nämnda utmaningar. Detta sätt att, med autonom utvinning, kan komma att bli mycket betydelsefullt för Bitcoins kommande framgångar.

Volatil marknad stabiliseras

Som vi nämnde ovan är volatiliteten på marknaden en utmaning för Bitcoin. Men faktum är att Bitcoin har blivit allt mindre volatil som valuta de senaste åren. Med fler användare minskar bitcoins volatilitet och med fler företag som accepterar Bitcoin som betalningsmedel så minskar volatiliteten än mer.

Den dagen då Bitcoin börjar bli allmänt accepterat som betalningsmedel och större grupper i samhället börjar investera i bitcoin så kommer volatiliteten sjunka enormt mycket och till slut kommer bitcoin att bli lika stabil som de stora världsvalutorna. Detta är förstås lite av en nackdel för de personer som investerat i bitcoin för att valutan har så stor tillväxtpotential men det är å andra sidan viktigt att bitcoin stabiliseras för att bli allmänt erkänd, och innan den dagen är kommen så kommer bitcoin att växa enormt mycket i värde.

Vilka är de stora fördelarna med Bitcoin?

Det finns ett antal stora fördelar med Bitcoin. Många av dessa fördelar har inte andra valutor. Den största fördelen med Bitcoin är att den är oberoende av stater. När en stat kontrollerar en valuta, som till exempel när Riksbanken kontrollerar kronan, är att staterna inte alltid ser till valutans bästa utan istället till landets ekonomi. Detta kan leda till att valutan försvagas i onödan, till nackdel för de personer som spekulerat i valutan.

Bli först med att kommentera

Kommentera