Vad är blockchains?

När man hör ordet blockchain tänker man oftast ganska fort på kryptovalutor. Detta då blockchains och kryptovalutor har en nära koppling. Denna artikel syftar således till att förklara vad blockchain är, samt dess funktioner och ursprung.

Blockchains förklarat

Blockchains är en typ av teknologi som tillåter människor och företag att göra transaktioner via internet. Det innebär i praktiken att man inte behöver gå via en bank längre, utan man kan genom blockchain själv göra olika typer av överföringar.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att blockchains fortfarande är något som testas och inte är fullt utvecklat. Dock så har många företag snabbt anpassat sig till denna nya teknologi. Många är dock fortfarande skeptiska, varpå artiklar som denna är viktig för att förklara hur det fungerar.

Hur fungerar blockchains?

Man skulle kunna säga att blockchains är en kedja av olika typer av data. I sin tur använder sig de olika kryptovalutorna, exempelvis Bitcoin, av denna typen av data. De olika bitarna av data i kedjan är i sin tur krypterade i relation till tidigare data, vilket gör det i princip omöjligt att lokalisera och följa. Detta är något som är välkomnat av kryptovalutor som använder sig av detta verktyg. Således finns det inte heller någon central punkt som kontrollerar blockchains.

Genom detta finns det heller ingen begränsning av teknologin för allmänheten, utan vem som helst med internetuppkoppling kan göra transaktioner. Dock så finns det privata blockchains varpå tillstånd måste ges från en administratör.

Historian bakom blockchains

Historian av blockchains går ända tillbaka till 1991 och anses ha uppfunnits av Stuart Haber och Scott Stornetta. Syftet bakom deras uppfinning var att man ville implementera ett system som inte kunde följas av andra. Därefter lade man under år 1992 även in en ytterligare funktion, vilket skulle tillåta större mängder data i kedjan.

Den första riktiga blockkedjan att uppfinnas var av japanen Satoshi Nakamoto år 2008. Han förbättrade designen genom att göra det ännu mer anonymt. Designen implementerades som en del av den första och mest kända kryptovalutan, det vill säga blockchain. Således var det inte förrän detta år som blockchains blev mer känt för allmänheten och något som mer vanliga datatekniker fick upp ögonen för.

Enligt experter beräknar man att blockchains numera används i upp till cirka 13 procent av alla finansiella institut och tjänster runtom i världen. Flera kända event har även öppnats, exempelvis öppnade ett globalt blockchainforum år 2016.

Bli först med att kommentera

Kommentera