Vad innebär ett bodelningsavtal?

Vad innebär ett bodelningsavtal?

För att kunna skriva rätt bodelningsavtal, med rätt innehåll som passar er boendesituation gäller det inte bara att ni vet vad avtalet ska inkludera, utan att ni också har en god kännedom om hur en bodelning går till.

Annons:
påmind ad bannerVad innebär ett bodelningsavtal? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Att teckna ett bodelningsavtal är inte krångligt och kommer att skydda er båda vid en eventuell bortgång eller separation. Helt enkelt ett nödvändigt avtal att teckna och då framförallt om en av parterna har betalat mer på kontantinsatsen eller äger bostaden sedan tidigare. Att upprätta ett tydligt bodelningsavtal kommer därför att underlätta på flera plan och ger er automatiskt en tryggare boendesituation.

Vart upprättar man ett bodelningsavtal?

För att ett bodelningsavtal ska vara giltigt måste det registreras på ett riktigt sätt och hos Skatteverket. Det räcker alltså inte att ni skriver ner hur egendomen ska fördelas på ett papper hemma och att detta sedan gäller vid en separation eller bortgång.

Det är därför nödvändigt att ni anlitar en jurist som kan hjälpa er att se över avtalet, samt att ni följer reglementet för att bodelningsavtalet ska vara giltigt. Så hur ska bodelningsavtalet registreras?

Ett bodelningsavtal måste registreras hos Skatteverket under pågående äktenskap för att det ska vara giltigt. Ett skriftligt bodelningsavtal måste också registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt vid en dödsfall eller separation.

Vad består ett bodelningsavtal av?

Ett bodelningsavtal kan upprättas mellan antingen två sambos eller makar och innefattar då en notering om hur egendomen ska fördelas. Beroende på om man är sambos eller gifta så ser dock reglerna och processen vid anteckning lite olika ut.

Ett bodelningsavtal innefattar hur egendomen ska fördelas och kan då bestå av antingen giftorättsfördelad bostad (bostaden ägs gemensamt och delas upp i hälften) eller enskild egendom som då kommer att tilldelas den som bostaden är skriven på. Detta måste antecknas i bodelningsavtalet, annars kommer samtliga egendomar att delas upp i enlighet med giftorätten.

En bodelning innefattar både det ska skrivs i bodelningsavtalet, men innefattar också fördelning av ägodelar. Vill man fördela detta på ett annat sätt än vad som anges i giftorätten, så måste man upprätta ett äktenskapsförord.

Om man är sambo

Ett bodelningsavtal kan också upprättas när man är sambo och man vill dela upp egendom enligt egna bestämmelser. Detta kan då till exempel vara om man bor i en bostad som har köpts av en av parterna, eller man har fått ett arv som därmed ska tillfalla endast en av personerna. Om detta antecknas i bodelningsavtalet kommer det att underlätta vid en bodelning och gör processen så mycket smidigare, vilket man kommer att uppskatta.

Om man är sambos eller om en av parterna flyttar från bostaden eller avlider kan man göra en bodelning. Detta måste begäras senast ett år efter att förhållandet upphör för att det ska vara giltigt. Om detta inte påbörjas inom ett år förlorar man rätten till bodelning.

Om man har ingått ett äktenskap

Är man gifta så tillfaller också lagar om giftorätt, vilket gör att ett bodelningsavtal absolut kan upprättas men det får inte förbise de lagar som gäller vid bodelning vid äktenskap. Även denna form av bodelningsavtal måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt och då också i skriftlig form. Om man inte är överens vid en bodelning så kan man tilldelas en bodelningsförrättare, vars uppdrag är att säkerställa att bodelningen sker enligt gällande lagar och även det eventuella bodelningsavtal som har upprättats innan en separation eller bortgång sker.

Bli först med att kommentera

Kommentera