De största investmentbolagen i Sverige

De största investmentbolagen i Sverige

De största investmentbolagen i Sverige – Att investera kapital i investmentbolag har historiskt sett varit en trygg och givande investering och det brukar vara aktier som man rekommenderar för att få en bred risk i sin portfölj. Det finns olika sätt att mäta vilket det största bolaget är, man kan till exempel titta på hur många aktieägare det finns, hur stor avkastning bolaget har gjort eller som i det här fallet hur många aktier det totalt finns i bolaget.

10. Svolder

Svolder består av totalt 24.354.328 aktier och de har sitt huvudkontor i Stockholm. Detta investmentbolag investerar främst i börsnoterade nordiska bolag, både små och medelstora. Dess portfölj har en stor variation och sträcker sig över flera branscher även om majoriteten är inom industri.

9. Öresund

Investmentbolaget Öresund har en målsättning att förvalta bolag på den nordiska marknaden både aktivt och långsiktigt. De investerar i bolag som är verksamma i en rad olika sektorer bland annat industri, både fordonsindustri och tillverkningsindustri, spelbranschen och mediabranschen. Öresund grundades 1961 och har numera sitt huvudkontor i Stockholm. I bolaget finns totalt 45.457.814 aktier.

8. Bure Equity

Det svenska investmentbolaget Bure Equity har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget har 74.146.921 antal aktier. Bure Equity har en portfölj som består av flera nordiska bolag som är verksamma inom bland annat IT, vård och omsorg samt verkstad. Investmentbolagets nisch är att förvärva bolag som de ser potential hos, utveckla dessa och på sikt avyttra för att på så sätt nå ett ökat aktieägarvärde.

7. Lundbergföretagen

Lundbergföretagen har riktat in sig på att investera i svenska storbolag samt bolag som är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att förvalta bolagen långsiktigt för att på så sätt öka aktieägarvärdet. För närvarande finns det 152.000.000 aktier i bolaget vars huvudkontor ligger i Stockholm.

6. Industrivärden C

Med totalt 168.098.166 aktier hamnar Industrivärden på en sjätteplats över Sveriges största investmentbolag. Industrivärden har sitt huvudkontor i Stockholm och de har en portfölj som innehåller flera svenska storbolag. Man har riktat in sig på klassiska branscher som telekom, finans och industri/fordonsindustri där de siktar på att vidareutveckla bolagen på olika sätt till exempel genom operativt arbete eller investering.

5. Ratos

Ratos är ett investmentbolag som har riktat in sig på att förvärva framförallt bolag som är onoterade och som har säte i Norden. De har som vision att vara aktiva och långsiktiga ägare för att utveckla de förvärvade bolagen. Portföljen innehåller bolag som är verksamma främst inom industri och konstruktion. Huvudkontoret finns i Stockholm och Ratos består av totalt 239.503.836 aktier.

4. Kinnevik

Investmentbolaget Kinnevik har riktat sitt innehav mot olika digitala verksamheter så som e-handel, underhållning, kommunikationstjänster samt olika typer av finansiella tjänster. Kinnevik är ett svenskt bolag men innehavet i portföljen är globalt. De har varit verksamma sedan 1936 och huvudkontoret ligger i Stockholm. I bolaget finns totalt 242.153.584 aktier.

3. Latour B

Latour har nischat in sig på att investera i ägande och förvaltning av andra bolag. Dessa bolag är både små- och medelstora samt börsnoterade och onoterade. De flesta bolag som Latour har valt att investera i är verksamma inom industri eller tillverkningsindustri. Huvudkontoret är beläget i Göteborg och det finns totalt 592.204.952 aktier i bolaget.

2. EQT

EQT bildades 1994 har och sedan dess varit verksamma och haft sitt huvudkontor i Stockholm. Idag består bolaget av totalt 986.280.140 aktier och är ett av de största investmentbolagen med svenskt säte. EQT har en bred global portfölj där de investerar och förvärvar bolag inom ett antal olika sektorer. Det största innehavet ligger i Europa och Nordamerika.

1. Investor

Det absolut största investmentbolaget på den svenska börsmarknaden är Investor. Detta bolag grundades 1916 och har sedan dess satsat på att investera i flera svenska storbolag. I deras innehav hittar man främst bolag som är verksamma inom telekom, elektronik samt industri/fordonsindustri. Investor har sitt huvudkontor i Stockholm även om de bedriver verksamhet även i andra delar av världen så som USA och Asien. Det finns totalt 1.821.936.744 aktier.

Bli först med att kommentera

Kommentera