Ekonomiskt oberoende

Ekonomiskt oberoende

Många drömmer om ett liv som ekonomiskt oberoende och de allra flesta ser detta som en ouppnåelig dröm som enbart slår in för vissa utvalda personer. Men sanningen är att det endast i sällsynta fall handlar om tur eller tillfälligheter för att nå upp till ett liv som ekonomiskt oberoende, istället handlar det om engagemang, aktiva val baserade på en noggrann planering, tid och tålamod.

För att veta hur du ska bli ekonomiskt oberoende behöver du först bena ut vad begreppet innebär och vad det har för betydelse för just dig. De flesta blandar ihop ekonomiskt oberoende med begrepp som rik, miljonär kanske till och med mångmiljonär. Detta behöver inte vara synonymer till varandra utan man kan uppnå ett fritt ekonomiskt liv utan att för den sakens skull anses vara rik i samhällets benämning.

Ta kontroll över din ekonomi

Uttrycket ”det är inte inkomsten som gör en miljonär utan utgifterna” är något som man bör applicera på sitt eget ekonomiska liv. Man behöver därför se över sina utgifter utan att för den sakens skull behöva tumma på livskvaliteten. Genom att ha få och låga fasta utgifter varje månad går det ännu snabbare att nå drömmen om ekonomisk självständighet då summan som behövs blir inom närmare räckhåll. Många som lever ett ekonomiskt fritt liv är även självförsörjande med basala behov så som el eller utvalda livsmedel.

Det bästa sättet att få koll på de utgifter som man har är att göra en budget, se över vilka fasta kostnader som kommer månadsvis och årsvis för att få en tydlig överblick. De fasta kostnaderna kan röra utgifter för hem, bil, försäkring och andra livsnödvändiga inköp så som livsmedel. Budgeten ger även en tydlig överblick över hur mycket pengar som spenderas på ett år, vilket även är den inkomst som du minst behöver inbringa för att din ekonomi ska gå runt.

Passiva inkomster

Att leva ett liv som är ekonomiskt självständigt innebär att man inte behöver förlita sig på en lön som kommer från ett förvärvsarbete, en arbetsgivare. Man är inte beroende av någon annan för att varje månad få pengar in på sitt konto, mat på bordet och tak över huvudet. Istället är man sin egen inkomstkälla där man på olika sätt har tryggat en annan typ av inkomst.

Denna typ av inkomst kan komma från olika källor där besparingar och investeringar är de vanligaste. Genom att spara pengar lägger man undan en del pengar nu till sitt framtida liv. Detta är en säker form där pengarna inte kan gå förlorade. Däremot tappar de i värde i takt med inflationen och det tar lång tid att uppnå ekonomisk självständighet enbart med hjälp av besparingar vilket kräver att man planerar med en lång sparhorisont.

Investeringar är både mer riskfyllt men ger även en möjlighet att snabbare nå en så pass hög passiv inkomst som gör att du når din dröm. Genom smarta investeringar kan man leva på de avkastningar och utdelningar som investeringarna ger. När man har ett tillräckligt stort investerat kapital ger det en avkastning som är så hög att den täcker de utgifter som du har i din budget per månad och år.

Det finns även andra passiva inkomster som kan generera i en viss inkomst varje månad eller år. Med passiva inkomster menas att du inte behöver jobba aktivt för att pengarna ska ramla in, det sker automatiskt tack vare det jobb du har gjort tidigare när du startade upp ditt projekt. Även passiva inkomster kan dock behöva underhållas med jämna mellanrum.

Hur snabbt just du kan uppnå ekonomiskt oberoende beror helt på vilka utgifter du har samt i vilken takt du har möjlighet att investera och spara.

Bli först med att kommentera

Kommentera