Få bättre ränta på ditt sparande

Ett sparat belopp i form av en buffert är något alla bör ha. Oväntade händelser dyker alltid upp i någon form. Äger man sin bostad kanske man behöver reparera eller ersätta en vitvara eller någon inredningsdetalj. Bilägare kan drabbas av service- eller reparationskostnader. Har man otur med hälsan eller blir arbetslös kan man också behöva en buffert på några månadslöner.
Även vid positiva händelser är ett sparkonto bra att ha. Kanske vill man resa någonstans och kunna slå till på ett bra erbjudande, eller köpa någon fritidsutrustning för en härlig skogsutflykt.

Annons:
påmind ad bannerFå bättre ränta på ditt sparande t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Ränta

När man sparar pengar på ett konto i banken är det viktigt att välja rätt konto för att få så bra ränta som möjligt. Har man sina pengar på ett vanligt lönekonto är räntan oftast noll. Det innebär i praktiken att värdet på ens pengar minskar på grund av inflationen. Därför bör man se till att få åtminstone en liten avkastning på pengarna.

Banken tjänar dessutom på att man har sina pengar hos dem. Sparpengarna kan banken låna ut till andra privatpersoner i form av t.ex. bolån som har högre ränta. Banken tjänar på mellanskillnaden mellan s.k. in- och utlåningsränta.

Själva beloppet i kronor man får i ränta bestäms av en viss procentsats som sedan multipliceras med det man har på kontot. Räntan beräknas på årsbasis om inget annat anges. Har man t.ex. 10 000 kr insatt på ett bankkonto och räntan är 1 % får man 100 kronor i ränta per år. I praktiken får man dock endast 70 kr eftersom skatten i Sverige på kapitalinkomster är 30 %.

Denna kapitalinkomst får dock kvittas mot kapitalförluster i deklarationen, t.ex. om man själv har räntekostnader för bolån, så nettoräntan från ett bankkonto beror på hur ens övriga ekonomi ser ut. Bolåneräntan är dock nästan alltid högre än inlåningsräntor för privatpersoner så det är ingen bra affär att låna pengar på bostaden för att sätta in på ett sparkonto.

Få högsta räntan

Räntor hos banker och andra kreditinstitut varierar, beroende på flera faktorer. Om man binder sina pengar i några månader upp till flera år kan man få en högre ränta, likaså om man sparar ett högre belopp eftersom man då är en mer attraktiv kund för banken eller kreditinstitutet.

En annan faktor som påverkar räntan är om det finns insättningsgaranti på ens konto eller ej. Med insättningsgaranti garanterar staten att man får tillbaka sina pengar om banken eller kreditinstitutet går i konkurs. Maxbeloppet som skyddas är 950 00 kr år 2018.

För att kunna erbjuda insättningsgaranti och därmed ökad trygghet för kunderna behöver banken eller den som ger ut kontot betala en avgift till Finansinspektionen varje år. Avgifterna är det som finansierar insättningsgarantin.

Vissa kreditinstitut som t.ex. vissa nischbanker erbjuder inte insättningsgaranti utan kompenserar detta med högre inlåningsränta istället. För den som vågar riskera sina pengar kan ett sådant konto vara en väg till högre ränta. Det är inte så vanligt att en bank går i konkurs även om det historiskt sett har hänt. Har man möjlighet att ta en risk med ett mindre belopp kan det löna sig att använda sig av nischbanker, gärna flera så att man sprider riskerna ännu mer.

Bli först med att kommentera

Kommentera