Få hjälp med ditt företags redovisning!

Få hjälp med ditt företags redovisning

Inlägget görs i samarbete med KMSG

Annons:
påmind ad bannerFå hjälp med ditt företags redovisning! t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Om du är en egenföretagare så är det viktigt att hålla koll på redovisningen. Om du är helt egen eller har ett litet företag är det inte alltid som du vill behöva anställa en person som ska ha hand om företagets redovisning.

Du kan därför istället anställa ett företag som tar hand om det åt dig. Det är viktigt och bra att hålla koll på och går även att utföra på ett mycket smidigt sätt. Att ha ansvaret över företagets redovisning är inte lika svårt som det låter, speciellt inte om du har någon som gör det åt dig!

Vad är redovisning?

Redovisningens syfte är att informera företaget om dess resultat, ställning och utveckling. Redovisningens uppbyggnad och omfattning kan variera stort beroende på företagsstorlek och vilken bransch ditt företaget är inom. Man delar upp redovisningen i två olika kategorier och det är intern och extern redovisning.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning och riktar sig till företagets ägare men samt andra intressenter. Den inkluderar årsbokslut, delårsrapporter och års-och koncernredovisning.

Affärshändelser och andra uppgifter organiserar ofta genom att de registreras i olika försystem eller andra sidoordnande system som inte ingår i den offentliga redovisningen. Det kan till exempel vara löneredovisning, lagerbokföring eller projektredovisning. Den externa redovisningen är även lagreglerad.

Intern redovisning

Den interna redovisningen används av företaget och ska ta hänsyn till det behovet av underlag för kontroll och styrning av verksamheten. Denna typ av redovisning kan bestå utav budgetering, produktkalkylering, projektkalkylering eller efterkalkylering. Den interna redovisningen är inte lagreglerad.

Letar du efter hjälp med redovisningen av ditt företag?

Om du behöver hjälp med redovisningsbiten kan ett externt företag som exempelvis Redovisningsbyrå KMSG vara till god hjälp. En redovisningsbyrå kan hjälpa dig med allt som har med den ekonomiska biten att göra, som redovisning och andra finansiella tjänster. De kan dessutom hjälpa dig med andra saker som bokföring, löneservice och inkomstdeklaration. De finns även där för dig som behöver rådgivning vid starten av ett nytt bolag eller hjälp vid frågor från Skatteverket.

Varför är det bra att få fram ett snabbt bokslut och snabba rapporter?

Hur viktigt det är med snabba bokslut hänger ihop mycket med vilka intressenter man har och vad de just kräver. Stora leverantörer och banker är två exempel på när det är bra att få fram ett snabbt bokslut eftersom de oftast brukar vilja ha fram snabb information.

Ett snabbt bokslut ökar verkligen förtroendet för rapporten och kan på så sätt påverka företagets kreditvärdighet på ett mycket positivt sätt. Med det sagt så är bokslutet ett mycket bra styrinstrument om rapporten inte kommer för långt efter bokslutet.

Varför är det bra att jobba med projektredovisning?

Med hjälp utav en projektredovisning så kan du olika projekt med varandra och de olika delarna i dem. De kan även fungera som ett hjälpmedel för dina framtida projekt då du på ett enkelt sätt kan se och dra nytta av de olika erfarenheterna som dina olika projekt ger. Om du driver en verksamhet med fastställande projekt som löper över kortare eller längre tid så är det viktigt att kunna följa upp till varje projekt ur ett kostnads-och tidsperspektiv.

Slutligen

Om du känner dig osäker som ny företagare eller inte har tid eller kunskap till att ordna med företagets redovisning finns det ett flertalet olika aktörer som kan hjälpa dig med just den biten, både snabbt och effektivt.

Bli först med att kommentera

Kommentera