Finansiella lösningar när familjen splittras

Finansiella lösningar när familjen splittras

Med våren i antågande så kommer för många även de härliga vårkänslorna smygande. Nya förälskelser möts och som ofta innebär att nya underbara relationer inleds. Även om våren får det att pirra i magen hos många så kan den för en hel del andra par tyvärr innebära att en parrelation också tar slut.

Annons:
påmind ad bannerFinansiella lösningar när familjen splittras t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Alla har vi någon gång i livet upplevt en separation och där en relation tar slut. Detta är såklart otroligt jobbigt mentalt sett för båda parter oavsett om det är en själv som har valt att avsluta förhållandet eller om det är på den andra partens initiativ.

Många gånger så kan man även vara helt överens om att separera i ett förhållande men där detta ändå såklart är mentalt tufft för både parter. I många fall så finns det även gemensamma barn med i bilden och där en jobbig skilsmässa även kan resultera i en lika jobbig vårdnadstvist mellan föräldrarna.

Även om barnens väl och ve alltid bör stå i fokus så finns det även andra saker att ta tag i vid en separation. En av de största praktiska frågorna att lösa är hur man tillsammans och på ett rättvist sätt ska fördela de gemensamma finansiella tillgångarna.

Bodelning vid skilsmässa

Vid en kommande skilsmässa och när parterna fortsatt är gifta med varandra så sker även en bodelning. Detta innebär kort beskrivet att makarnas egendom delas upp på ett rättvist sätt mellan dom. Bodelning kan förutom som vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) även ske vid den ena makens död men också under ett pågående äktenskap om båda makarna önskar så.

Vid en bodelning så räknas det sammanlagda värdet av makarnas giftorättsgods (makarnas gemensamma egendom) samman efter det att alla eventuella skulder har dragits ifrån av det totala värdet av den gemensamma egendomen. Efter att detta har gjorts så delas sedan summan i två lika stora delar mellan de båda parterna.

Om en eller båda makarna har annan enskild egendom från exempelvis ett arv, försäkringsbelopp, gåva eller liknande så behöver detta inte räknas in i giftorättsgodset. I dessa fall så kan den enskilda egendomen hållas helt separat efter att de båda parterna gemensamt har undertecknat ett äktenskapsförord.

En bodelning behöver dock inte ske om de båda parterna enbart skulle ha enskild egendom och när ingen av parterna begär att få ta över bohag eller bostad från den andra parten.

Om det skulle behöva gå så långt att en skilsmässa leder till en tråkig vårdnadstvist eller en besvärlig bodelning så är det alltid rekommenderat att vända sig till en duktig jurist- eller advokatbyrå och deras respektive experter inom familjerätt.

Bli först med att kommentera

Kommentera