Förbättra din ekonomi genom utbildning

Förbättra din ekonomi genom utbildning

Man kan förbättra sin privatekonomi på olika sätt. Ett av de vanligaste sätten att öka sin inkomst är att byta jobb eller på olika sätt uppgradera sin yrkeskarriär. Ibland krävs det en vidareutbildning eller annan typ av kompetensutveckling för kunna bli befordrad eller ha möjlighet att byta yrkesbana, och på så sätt höja sin inkomst.

Annons:
påmind ad bannerFörbättra din ekonomi genom utbildning t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Med dagens teknik har utbildning blivit mycket mer tillgängligt – framför allt distansutbildningar. Steget mot en ny karriär och en eventuellt tjockare plånbok är inte längre lika stort, när begränsningar som till tid, plats och bostadsbrist inte ett lika stort hinder.

Även om pengar och ekonomisk frihet kan vara en stor drivkraft för många som sätter sig i skolbänken, kan det ändå vara viktigt att verkligen tänka igenom sitt yrkesval ur fler perspektiv. Om du vill att ditt nya yrke eller yrkesroll ska kunna gynna dig långsiktigt, är det av viktigt att du utbildar dig inom något som du tycker är genuint intressant.

Distansinstitutet är en privat utbildningsanordnare som erbjuder distansutbildningar inom yrkeskategorier med goda möjligheter till jobb. Några exempel på utbildningar som erbjuds är Inredare, Rekryterare, Projektledare, Kommunikatör och PR-strateg. Distansinstitutet använder sig av olika metoder för inlärning och som student kan du ihop ditt eget schema, så det matchar ditt levnadssätt. De vill att alla ska ha möjlighet att studera och utvecklas och har utarbetat ett upplägg som ger studenterna goda chanser att lyckas med sina studier, oavsett livssituation.

Distansutbildningar som leder till jobb med bra lön

Det ultimata valet av utbildning är kombinationen av ett ämne som intresserar dig med ett yrke som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Att skaffa sig kunskap inom ett bristyrke kan också innebära att lönen blir en bra bit högre än om du väljer ett yrke med hög konkurrens. Så vilka utbildningar leder faktiskt till jobb med bra lön? Du kan till exempel läsa Arbetsförmedlingens lista på yrken som förväntas ha bäst jobbchanser inom ett och fem års sikt, som uppdateras varje år.

Korta utbildningar som leder till jobb

Vill du vara säker på att välja en utbildning som så småningom kommer betala bra, kan du titta på prognosen från Arbetsförmedlingen i kombination med lönesök på SCB. Några av de yrken som det för närvarande är brist på, är plåtslagare, elektriker, bussförare, medicinska sekreterare och administratörer.

Bli först med att kommentera

Kommentera