Vad är försvarsaktier på börsen och vilka ska man köpa?

försvarsaktier på börsen

Försvarsaktier på börsen – Försvarsaktier är ett samlingsbegrepp för aktier eller företag som är verksamma inom försvarsindustrin. Det är ett kontroversiellt investeringsområde som många investerare håller sig borta från av rent etiska skäl men som ofta har en väldigt bra potential till lönsamhet och tillväxt. Dessa värdepapper brukar få en extra skjuts när oro råder i världen vilket brukar vara det vanligaste argumentet från småsparare; att det är moraliskt tvivelaktigt att tjäna pengar på andras olycka. Samtidigt vittnar många experter om dessa aktiers, eller snarare företagen bakom, värde både ekonomiskt för investerare men också för samvaron.

Annons:
påmind ad bannerVad är försvarsaktier på börsen och vilka ska man köpa? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

I den här artikeln drillar vi lite djupare i ett par av de så kallade försvarsaktierna som finns listade på värdens börser och potentiella utsikter för dessa.

Vad är försvarsindustrin?

Först och främst för att kunna reda ut vilka företag som är verksamma inom en industri så måste vi definiera vad industrin gör. I det här fallet försvarsindustrin vilket låter ganska givet vad man ägnar sig åt, nämligen försvar. Men så givet är inte fallet, de företag som verkar inom försvarsindustrin jobbar inte aktivt med länders försvar utan närmare bestämt arbetar de primärt med att förse en försvarsmakt med krigs- eller försvarsmateriel så som vapen, ammunition eller till och med tyg eller förnödenheter som är avsedda för militärt bruk. Man kallar också försvarsindustrin för exempelvis militär- eller krigsindustri inom vilka både vapen- och rustningsindustri ingår men inte helt definieras av.

Välkända aktier och företag som verkar inom försvarsindustrin

I Sverige finns det en ganska stor export från försvarsindustrin och bland de fem största företagen återfinns ett folkkärt varumärke på de fyra första platserna, nämligen SAAB. Utöver den gamla nedlagda bilindustrin för privat sektor är SAAB indelad i flera företag med en gemensam industriell historia. SAAB Aeronautics som tillverkar stridsflygplan, SAAB Surveillance som, vilket namnet avslöjar, ägnar sig åt system (och övervakning med sensorer med mera), SAAB Dynamics som tillverkar missiler och redskap för markstrid samt SAAB Kockums som tillverkar och säljer fordon avsedda för strid på eller under vattenytan.

Men även om SAAB återfinns på plats 1-5 så finns det fler aktörer inom Sverige, en av dem är BAE Systems som också de agerar genom flera bolag där det ena är BAE Systems Hägglunds som tillverkar bepansrade fordon och BAE Systems Bofors som primärt är fokuserade på ammunition. Till skillnad från SAAB så är BAE Systems inte noterade på börsen utan ägs av ett brittiskt riskkapitalbolag.

Internationellt återfinns flera stora företag inom försvarsindustrin. Cubic Corp (CUB) är ett av de mer välkända och ägnar sig åt teknik inom transport och försvarslogistik. Honeywell International är precis som Cubic Corp ett amerikanskt företag, de handlas på NASDAQ, och de verkar framförallt inom fyra områden av försvarsindustrin: flygkraft, byggnadsteknologi, funktionsmateriel- och teknologi samt säkerhet- och produktivitetslösningar.

Bland de stora internationella spelarna finns också den multinationella och världsledande teknikfokuserade Raytheon Technologies (RTX) som riktat in sig på underrättelse-, försvar- och flygteknik. Raytehon Technologies handlas precis som Cubic Corp på New York Stock Exchange (NYSE).

Fler aktier inom försvarsindustrin

Utöver tidigare nämnda så är några av de försvars- eller militäraktier som haft en gynnsam tillväxt nu i orostider och i samband med att försvarsbudgeten ökat (den ska numera uppgå till 2 % av BNP) bland annat W5 Soloution, Invisio och Mildef.

Framtidsutsikter och tillväxt

I en tid av oroligheter runtom i världen är investeringar i försvarsaktier oftast lönsamma sett till tillväxt. Det diskuteras frekvent kring moralen i att investera pengar i en industri vars ändamål i slutändan handlar om krig men i takt med att oroligheterna trappas upp runtom i världen så blidkas också ögonen hos de flesta kring dessa investeringar. Dels för att det är ett område inom investeringar som står emot när börser faller tungt men också för att många sparare får upp ögonen för dem i tider som dessa.

Bli först med att kommentera

Kommentera