Framtidsfullmakt – hur fungerar det?

Framtidsfullmakt - hur fungerar det?

En framtidsfullmakt kan upprättas och godkännas, för att en person eller förmyndare ska kunna representera dig senare i livet. Detta kan vara i händelse av olycka, sjukdomsfall eller av andra hälsorelaterade orsaker. Denna framtidsfullmakt ger också den utsedda personen rätt att deklarera i ditt ställe och är skriftlig, som ska bevittnas av två personer.

Annons:
påmind ad bannerFramtidsfullmakt - hur fungerar det? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Men en framtidsfullmakt kräver dock en viss planering och steg för att processen ska fulländas och framtidsfullmakten ska godkännas. Vi hjälper dig att bena ut alla frågetecken som rör just ämnet framtidsfullmakt och hur detta kontrakt skrivs.

Tips: Här hittar du en mall på framtidsfullmakt

När bör en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt kan upprättas av lite olika anledningar, varav de allra mest vanliga är av psykisk ohälsa, sjukdom eller att personen i fråga inte längre kan ta hand om sin ekonomiska situation och vardag. En framtidsfullmakt kan då skrivas och som ger en person rättigheter att se över och ta hand om personens deklaration eller räkningar.

När ska processen påbörjas?

Starta processen så snart du kan och allting kommer att kunna fortgå betydligt smidigare. Att skriva en framtidsfullmakt tidigt, innebär inte att personen direkt förlorar sin rätt att ta hand om ekonomin eller sin vardag. Istället träder fullmakten i kraft när personen inte länge klarar av att sköta sin ekonomi själv. Men när fullmakten ska träda i kraft, kan också inkluderas i själva fullmakten.

Kan en framtidsfullmakt upphöra att gälla?

När en framtidsfullmakt skrivs finns det oftast inte ett sista giltighetsdatum skrivet. Istället är det några andra faktorer som kommer att avgöra när fullmakten inte längre är giltig. Detta kan till exempel vara tills man anser att fullmakten inte längre behövs och personen i fråga har stabiliserat sitt sjukdomsläge eller nu klarar av att ta hand om sin ekonomi själv.

Om den som utser fullmakten försetts i konkurs, kommer också framtidsfullmakten att makuleras och överförmyndarmyndigheten kan då besluta att personen i fråga istället ska få en god man eller förvaltare som sköter allt administrativt. Läget ser dock lite olika ut från fall till fall och det är därför nödvändigt att man alltid tar varje enskilt fall i beaktning.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Om du behöver skriva en framtidsfullmakt för dig själv eller en nära anhörig är det några saker som du behöver göra. Framtidsfullmakten måste göras skriftligt och går alltså inte att utföra digitalt.

Både den som fullmakten gäller och den som sedan ska upprättas som ansvarig måste ha fyllt 18 år och måste också själv kunna ta hand om sin ekonomi för att fullmakten ska godkännas. Om du som vill vara ansvarig har betalningsanmärkningar eller sätts i personlig konkurs, kommer framtidsfullmakten att brytas och en ny fullmakt måste därefter upprättas.

När fullmakten skrivs måste du själv vara närvarande och skriva under den, tillsammans med två vittnen. Dock får den personen som fullmakten ges till inte vara närvarande som vittne när fullmakten undertecknas.

I den skriftliga ansökan är det några saker som ska inkluderas, även fast Skatteverket inte själva har en färdig mall som man kan använda sig av. I ansökan ska det framgå att det handlar om en framtidsfullmakt och vem eller vilka som den ges till. Det ska också anges vad fullmakten ska innebära och om det finns några särskilda villkor som fullmakten ska bestå av. Allt detta skickas in till Skatteverket som sedan beslutar att godkänna eller avslå ansökan.

Eftersom personen själv måste vara närvarande, är det en god idé att starta processen när sjukdomen inte har gått för långt, eller läget är som allra mest ostabilt. När fullmakten skrivs kan de inblandande parterna själva bestämma vad fullmakten ska beröra och vad den ansvariga personen har rätt att representera. Resultatet kommer då att bli betydligt bättre och mer genomtänkt!

Tips: Här hittar du en mall på framtidsfullmakt

Bli först med att kommentera

Kommentera