Grunderna i teknisk analys: allt för nybörjare

Grunderna i teknisk analys: allt för nybörjare

Grunderna i teknisk analys – Trenden i att spara pengar har vuxit sig stark, både i Sverige men också i resten av världen. Allt fler svenskar sparar i både aktier och fonder. Ju fler aktiesparare vi får i landet desto högre blir kunskapsnivån bland allmänheten. Många som sparar i aktier har en strategi för vilken typ av bolag man ska köpa och hur länge de ska ingå i ens portfölj. En viktig del av dessa strategier är att följa köp- eller säljsignaler genom att kunna förutse bolagens aktiekurser. Det kan man göra på olika sätt men ett mycket populärt och välanvänt sätt att göra det är genom teknisk analys (även känt som TA). I den här artikeln får du lära dig grunderna för teknisk analys och några viktiga tips för att komma igång!

Vad är teknisk analys?

Annons:
påmind ad bannerGrunderna i teknisk analys: allt för nybörjare t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Teknisk analys eller TA som det också kallas handlar om att förutse ett bolags aktiekurs oavsett utfall. Syftet kan exempelvis vara att avgöra om ett bolag man har i sin bevakningslista nu blivit ”billigt” och därmed nått köpläge. Det kan också handla om motsatsen, det vill säga att förstå när en aktie nått sin yttersta potential och därmed bör avyttras och vinsten realiseras.

Metoden för teknisk analys är relativt komplex då man använder sig av väldigt mycket data, bland annat historiska kursrörelser, och kombinerar det med sannolikhetslära. I teknisk analys handlar det om att titta på mönster för aktieägares agerande och hur det kan påverka aktiekursen. Eftersom människan är ett vanedjur tenderar vi att upprepa oss om och om igen efter en tid även när det kommer till börspsykologi. Det kan hjälpa oss att tillsammans med data och sannolikhetsläran förutse hur en aktiekurs ska röra sig i framtiden.

Hur funkar teknisk analys?

Det finns tre viktiga och grundläggande punkter när det gäller TA; trender, stöd och motstånd samt glidande medelvärde.

När man tittar på trenderna för en aktiekurs så analyserar man helt enkelt aktiens pris under en bestämd tidsperiod. Man tittar på om aktien befinner sig i en stigande eller fallande trend. I en stigande trend har aktien flera toppar där den senare alltid är högre än den tidigare.

Stöd och motstånd är en bra kompis till trendlinjerna. Stödet är den nivå av aktiepriset där man tror att kursen i en fallande trend kan vända uppåt, det vill säga aktiekursens potentiella lägstakurs. Motstånd är motsatsen till stöd, alltså en nivå av aktiekursen där man tror att kursen kommer vända neråt. Bryter man motståndet kan det indikera att man är i en stigande trend.

I det sista begreppet, det glidande medelvärdet, tar man hänsyn till aktiekursen vid stängning under en bestämd tidshorisont (vanligtvis 200, 50 eller 20 dagar). Man tittar då på vilket medelvärde aktien hade vid stängning. Oftast används det glidande medelvärdet för att kunna se vilken riktning trenden har. Det glidande medelvärdet kan signalera stöd vid en priszon och därmed indikera köp vid misstänkt trendbrott för kursrörelsen.

Hjälpmedel för TA

För att lyckas med en teknisk analys av en aktie behöver man lite hjälp av olika mjukvaror. Många handelsplattformar erbjuder en enklare typ av TA i aktiekursernas egna grafer men ofta är de alldeles för simpla för att kunna ta beslut efter. Det finns många populära program eller tjänster för att få hjälp med teknisk analys. Flera av dem har både gratis- och premiumversioner där man kan testa sig fram.

En stor fördel med att använda premiumversionen av ett program för analys är att man kan anpassa layout och verktyg efter eget tycke. Det kan vara så enkelt som att spara flera olika vyer. Då kan man enkelt bläddra mellan vyer man tidigare sparat vilket är till nytta om man gör analys av olika aktier samtidigt.

Vanliga frågor

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en metod för att förutsäga prisrörelser på finansiella marknader genom att studera historiska pris- och volymdata. Syftet med teknisk analys är att identifiera trender och mönster i marknadspriserna som kan användas för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Teknisk analys använder ofta diagram och andra visuella verktyg för att analysera data, och den utgår från antagandet att marknadspriserna redan reflekterar all tillgänglig information om en tillgång. På så sätt kan teknisk analys användas för att förutsäga hur priserna kommer att röra sig i framtiden.

Hur gör man en teknisk analys?

En teknisk analys genomförs vanligtvis i följande steg:

1. Välj en tillgång att analysera, till exempel en aktie, ett valuta par, ett råvaru- eller indexfonder.
2. Hämta historiska pris- och volymdata för den valda tillgången. Dessa data kan oftast hämtas från finansiella datatjänster eller mäklare.
3. Använd diagram och andra visuella verktyg för att visualisera data och hitta trender och mönster i prisrörelserna. Vanliga tekniska indikatorer som används i denna process inkluderar glidande medelvärden, Bollinger bands och relative styrka index (RSI).
4. Använd dina observationer från steg 3 för att förutsäga hur priserna kommer att röra sig i framtiden. Du kan till exempel se om det finns en tydlig upp- eller nedtrend i priserna, eller om det finns några prisnivåer som fungerar som stöd eller motstånd.
5. Använd dina förutsägelser för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Du kan till exempel välja att köpa eller sälja en tillgång baserat på dina analyser, eller välja att hålla dig borta från en tillgång om du bedömer att den är för riskabel.

Det är viktigt att komma ihåg att teknisk analys är en subjektiv process, och att olika personer kan tolka samma data på olika sätt. Därför är det viktigt att inte bara förlita sig på teknisk analys, utan att även ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka priserna, som till exempel fundamenta l data och makroekonomiska förhållanden.

Bli först med att kommentera

Kommentera