Hur fungerar elprisstödet? 

Hur fungerar elprisstödet

Regeringen arbetar hårt för att få Sverige ut energikrisen och har därför valt att stötta hushåll i landet och för att spara el. Ett stort elprisstöd ges därför till det svenska folket för att kompensera för de höga elrpiserna. Men hur fungerar elprisstödet, vilka hushåll har rätt till det och när betalas det ut? Vi går igenom allt du behöver veta om elprisstödet! 

Vad är elprisstödet? 

Annons:
påmind ad bannerHur fungerar elprisstödet?  t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Elpriserna i Europa har höjts anmärkningsvärt de senaste tre åren på grund av både pandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Dessa höjda priser har inte minst visat sig hos elkunder runt om i Europa. Därför har olika åtgärder för att hantera dessa konsekvenser vidtagits både på nationell nivå och inom EU.

För att mildra de stora effekter av de höga elpriserna har EU infört en tillfällig möjlighet för regeringar att göra ekonomiska utbetalningar till elkunder som stöd för de höga priser de fått betala. 

Elprisstödet är därför ett stöd till svenska hushåll där 55 miljarder förväntas betalas ut till mellersta och södra Sverige på grund av de höga elpriserna vi har i landet.  

Vilka hushåll ha rätt till elprisstöd? 

Det finns flera elrpisstöd som regeringen har gått ut med, men det första elprisstödet som betalas ut i slutet av februari gäller för de kunder som bor i elområde 3 och 4, vilket innefattar mellersta och södra Sverige. Detta då det är användarna i område 3 och 4 som drabbats allra hårdast av de ökade elpriserna i landet.  

De som får stödet utbetalt är de personer som stod på elavtalet för sitt hushåll den 17 november 2022 för perioden 1 oktober 2021-30 september 2022 och det krävs ingen ansökan för privatpersoner att få stödet utbetalt.  

När och hur betalas elprisstödet ut? 

Elprisstödet för elanvändare i område 3 och 4 böjade betalas ut den 20 februari 2023 och denna betalning sker via Försäkringskassan i samarbete med Swedbank. För att få ut stödet så snabbt som möjligt bör du därför ha ett bankkonto som är registrerat hos Swedbank alternativt anmäla ditt bankkonto hos en annan bank till Swedbanks kontoregister. 

För de som inte anmält sitt konto till Swedbanks register så kommer du ändå få ditt stöd utbetalt, men det tar längre tid. Du får då en utbetalningsavi skickad till dig som du kan lösa in online eller lösa in den hos ett ombud som exempelvis ICA, men då tillkommer en avgift. 

I elområde 3 ingår följande län:  

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland samt delar av Jönköping, Halland, Kalmar, Västra Götaland, Gävleborg och Dalarna. 

I elområde 4 ingår följande län:  

Skåne, Blekinge, Kronoberg samt delar av Kalmar, Halland, Jönköping och Västra Götaland. 

Om du därför är boende i något av dessa län har du rätt till elprisstödet.   

Ytterligare elstöd för hela landet 

I januari 2023 beslutade man även om ett nytt elstöd som gäller för hela Sverige. Dessa är under hantering just nu, men det har inte kommit ett beslut ännu kring när detta stöd kommer betalas ut. Man förväntar sig dock att det blir under vårkanten. Detta stöd ska gälla för perioden november-december 2022 och kommer alltså gälla även för område 1 och 2 som innefattar Norrland.  

Ytterligare ett stöd ska utbetalas till företag och organisationer samt elintensiva företag som den Europeiska kommissionen har gett klartecken om. Regeringen arbetar just nu med stödets utformning, men det är ännu inte klarlagt när dessa stöd kommer kunna betalas ut.  

Bli först med att kommentera

Kommentera