Hur fungerar skattekontot?

Hur fungerar skattekontot

Alla personer som har en inkomst i Sverige behöver betala skatt. När du betalar skatt så får du även ett skattekonto tilldelat till dig. På skattekontot kan du bland annat se dina skatteinbetalningar samt din preliminära och slutliga skatt. Men hur fungerar skattekontot och vad behöver du som privatperson ha i åtanke?  

Annons:
påmind ad bannerHur fungerar skattekontot? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

I denna artikel går vi igenom vad skattekontot är, hur det fungerar och mycket mer! 

Vad är ett skattekonto? 

Ett skattekonto är ett konto som du får tilldelat av Skatteverket när du börjar betala skatt i Sverige. Detta innebär med andra ord att alla som betalar skatt måste ha ett skattekonto. Ett skattekonto innehåller alla dina skatteuppgifter som du har.  

Detta kan exempelvis vara dina skatteinbetalningar, den preliminära skatt som du ska betala in enligt kontrolluppgifterna och sedan även din slutgiltiga skatt som är den summa du kommer behöva betala in. Skattekontot stäms av varje månad och om det har bokförts någonting annat än ränta eller inbetalning skapas ett kontoutdrag som du kan ta del av. 

Hur fungerar skattekontot? 

Alla dina händelser som sker redovisas på detta konto så att du som privatperson har full koll på dina inbetalningar och vad som förväntas att du ska behöva betala in för skatt till staten. På ett skattekonto så finns det ingen avräkningsordning för enskilda delar. Detta innebär att du inte kan se eller avgöra att en inbetalning är avsedd för en specifik avgift eller skatt.  

Ränta 

På ditt skattekonto så beräknas två räntor vilka är intäktsränta och kostnadsränta. Räntan beräknas dagsvis på ditt aktuella saldo från och med nästkommande dag då ett överskott eller underskott ses på kontot. Kostnadsräntan är inte avdragsgill och intäktsräntan är skattefri. 

Kontoutdrag och kontohistorik 

Ditt skattekonto stäms av varje månad och om det är så att någonting annat förutom ränta eller inbetalning har bokförts så skapas det ett kontoutdrag på ditt skattekonto. Du kan då få detta kontoutdrag skickat till dig via post eller din digitala brevlåda, men endast vid vissa händelser på kontot. Dessa kan vara: 

  1. Din slutgiltiga skatt har bokförts på ditt skattekonto.
  1. Du har fått ett betalningskrav eller en betalningsuppmaning. 
  1. Pengar blir utbetalda vid en månadsavstämning.
  1. Om ditt saldo på skattekontot överstiger 99 kronor och du inte fått ett kontoutdrag från de senaste 18 månaderna. 
  1. Du har en skuld som lämnas över till Kronofogden eller om andra överföringar mellan Kronofogden och skattekontot har skett. 

Du kan däremot alltid se ditt saldo och din kontohistorik på skattekontot. Du kan beställa utdraget från skattekontot som skickas med post eller till din digitala brevlåda, men du kan även se historiken direkt i e-tjänsten Skattekonto på Skatteverkets hemsida.  

På e-tjänsten Skattekonto kan du dessutom skicka ett skatteutdrag till någon annan. Kontohistoriken visar alla transaktioner på ditt skattekonto och du kan här välja det tidsintervall som du vill se din kontohistorik från.  

Vad händer om du fyllt i fel preliminär skatt i inkomstdeklarationen? 

Om du ser att du fyllt i fel preliminär skatt kan du när som helst under året justera dessa uppgifter och skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration för att din skatt ska bli så rätt som möjligt. Det lättaste sättet att justera din preliminära skatt är att använda e-tjänsten Preliminär Inkomstdeklaration som du hittar på Skatteverkets hemsida.  

Detta gör att din handläggningstid blir betydligt kortare än om du ordnar detta via en blankett. Du kan även se tidigare uppgifter du lämnat för att dubbelkolla att allt stämmer innan du skickar in din nya preliminära deklaration. 

Ha koll på ditt skattekonto och se vad för skatt du förväntas betala in under året för en bättre privatekonomi och bättre planerande av din budget!

Bli först med att kommentera

Kommentera