Hur ser framtiden ut för kryptovalutor?

Hur ser framtiden ut för kryptovalutor?

Tills nu har kryptovalutor stigit i rekordfart med häpnadsväckande snabb värdeökning. Trots en fantastisk utveckling har värdet på många av dem sjunkit under 2022, men mycket talar för en ökning i framtiden. Ökad popularitet och finansiella spelregler är två viktiga faktorer för att kryptovalutor ska fortsätta att öka i värde. I dagsläget är efterfrågan hög och intresset förväntas bli än större med tiden.

Annons:
påmind ad bannerHur ser framtiden ut för kryptovalutor? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Effektiva transaktioner tar sig uttryck i form av transaktioner utan mellanhänder och restriktioner som snabbar upp processen. Förutom det är också säkerheten viktig, eftersom kunderna i allt högre grad kräver att finansiella aktörer minskar möjligheten till bedrägerier och att de garanterar att betalningssystemen är tillräckligt skyddade.

Kryptovaluta och säkerhet

Ett framtidsscenario både användare och bedömare önskar sig är att samtliga kryptovalutor stabiliserar sig. Därför har det varit angeläget att överväga flera olika sätt att stabilisera dem. En metod att åstadkomma en stabilare valuta, är att minska hastiga värdeförändringar genom en ökad centralisering.

Bitcoin, vilket är en av de mest populära kryptovalutorna just nu är extremt volatil och en överhängande risken med hastiga nedgångar är att investerare riskerar att förlora sitt kapital. Därför har exempelvis EU tagit fram en modell som kan bli vägledande för framtidens finansiella spelregler.

Till skillnad mot Bitcoin har Meta, som äger Facebook, lanserat en egen kryptovaluta som de kallar Libra, vilken just nu är under utredning av EU. Trots allt finns det olika uppfattningar om säkerhet inom kryptovalutahandel, men det är också stor skillnad på olika kryptovalutor. Libra är till exempel betydligt mer stabil med inslag av centralisering.

Kryptovaluta och effektivitet

En av kryptovalutans främsta styrkor har varit effektiviteten. Det har transaktioner direkt mellan privatpersoner visat väldigt tydligt. Eftersom det ibland finns valutarestriktioner mellan länder, har kryptovalutor visat sig kunna vara ett smidigt sätt att komma runt problemet. Transaktionerna går dessutom att anonymisera och skicka till en betydligt lägre kostnad jämfört med en vanlig valuta.

Du kan på så vis använda kryptovalutor på ett enklare sätt när du ska genomföra transaktioner. Användningen av den här typen av ekonomiksa instrument minskar också byråkratiskt krångel och olika regleringar, varför det är viktigt att de också i framtiden förblir effektiva när det gäller överföringar. Det är bara då de kommer kunna vara konkurrenskraftiga i förhållande till annan valuta.

Kryptovaluta som betalningslösning för spelbranschen

Spelbolagen i Sverige har krav på spellicens och de bolag som är godkända av Spelinspektionen följer det svenska regelverket. Som ett resultat innebär det att marknadsföring mot spelare i Sverige är tillåtet. Men svenska regler är inte lönsamma när det gäller bonusar och därför resulterar det i att många spelare efterfrågar andra alternativ. En lösning har varit att söka sig till olicensierade online casino utanför Sverige.

Fram till nu har det varit en stor utmaning att göra insättningar och betalningar anonyma. För att undvika ett lands krav och restriktioner har kryptovaluta visat sig vara användbar metod. Ett sätt att kunna undvika att spåra olika transaktioner, är bland annat att använda kryptovaluta som betalningsmedel, vilket i det här fallet framgångsrikt ersatt banken som traditionellt betalningslösning.

Kryptovaluta som alternativ till traditionella lån

Tidigare har det funnits olika finansiella aktörer som beviljar ett lån, men banken har ofta varit navet mellan långivare och låntagare. Om kryptovaluta blir använd för en transaktion mellan långivare och låntagare utesluter de banken som mellanhand. Både användare och bedömare menar att också ett framtida system för lån med kryptovaluta borde innehålla överföringar utan mellanhänder. Vidare anser många att det skulle kunna vara säkrare, effektivare och mer privat.

Hittills har det funnits en hel del kritik mot framtidens transaktionssystem. Inte minst banker, vilka anser sig hotade av kryptovalutors sätt att eliminera bankernas roll som mellanhand. Men redan nu ser metoderna att överföra kryptovaluta vara här för att stanna. Många banker har redan insett att efterfrågan är så pass stor, givet den stadiga värdeökningen, att försöka hindra dess expansion är lönlöst.

Kryptovaluta – är framtidens betalningssystem redan här?

Ett resultat av att bankerna i högre grad börjat betrakta kryptovaluta som legitimt har det initierats planer på att ge banker tillstånd för att hantera dem. Tyska banker har exempelvis redan fått möjlighet att tillhandahålla olika kryptovalutor både för förvaring och handel. Lagen om att låta banker hantera dessa valutor har redan godkänts av parlamentet och fler lagar som möjliggör att banker blir involverade förväntas komma.

Eftersom banker är en del av de traditionella finansiella ramverken i nästan alla länder, är det högst troligt att banker får ytterligare ansvar även när det kommer till kryptovalutor. Ett sätt att reducera penningtvätt eller finansiering av terrorism, är bland annat att låta banker få ökat inflytande. De flesta anser att bankerna tar fram trovärdiga analyser när det gäller riskhantering, vilket gör att de kan vara lämpliga för att kunna uppnå och bibehålla både effektivitet och säkerhet. Men du kan redan nu investera i kryptovalutor via CryptoRunner. Det är en av marknadens bästa plattformar för handel av kryptovalutor.

Bli först med att kommentera

Kommentera