Några viktiga råd när du ska köpa ett befintligt företag

Köpa ett befintligt företag

Köpa ett befintligt företag – När man jobbar som egenföretagare eller kanske är entreprenör och eldsjäl i ett litet familjeföretag är det ibland svårt att se hur man ska kunna göra extra stora kliv i sin resa som företag. Det finns givetvis tonvis med strategier för tillväxt och olika tips för hur man kan förverkliga de strategierna. Men en sak man pratar sällan om är vilka genvägar som finns för tillväxt. Kanske för att genvägar ofta ses som senvägar i affärssammanhang. Men ändå finns de, i alla fall när man pratar om snabbt ökad tillväxt eller att sopa konkurrenter under mattan. Genvägarna i detta fallet handlar såklart om att köpa ett annat företag eller göra ett bolagsförvärv som det kallas med branschtermer.

Varför ska man köpa ett bolag?

Annons:
påmind ad bannerNågra viktiga råd när du ska köpa ett befintligt företag t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Först och främst gäller det att reda ut varför man vill, behöver eller borde köpa ett bolag. Det är givetvis extremt olika från fall till fall. Men har man en verksamhet med lönsamhet där tillväxten stannat av eller helt fastnat så kan det vara en bra idé att ”svälja” ett annat bolag inom samma bransch. Då ökar din omsättning med lika mycket som det bolag du köpt omsätter. Dels ökar du din omsättning genom förvärv men du slukar också konkurrenter. Detta kallas för förvärvsstrategi och är väldigt vanligt bland större bolag. Är man duktig på att driva sitt företag så kan man säkert snabbt se synergieffekter mellan sin eget och den nya verksamheten och därmed få skalfördelar i förhandlingar med leverantörer bland annat.

Det finns såklart lite att tänka på inför ett bolagsförvärv verkligen går i lås. Dels bör man ha stenkoll på siffrorna i det bolag man köper. Det är praxis att man får ensamrätt under en bestämd tid då man har möjlighet att göra en genomlysning, en så kallad ”due diligence”, av hel verksamheten. Viktigt är då att man granskar historiska transaktioner, bokföring, leverantörs- och kundavtal samt bolagets tillgångar. Det är inte alls ovanligt att man tar in hjälp från en extern part för att göra en smidig och noggrann genomlysning eller företagsbesiktning. Det kan verka dyrt men ett misstag i denna process blir lätt kostsam långsiktigt.

När man är klar med genomlysningen brukar det vara dags för signering, även omnämnt som ”closing”, mellan parterna. Givetvis föregås detta av förhandling där man kommer överens om prislappen för affären primärt. Vanligen har båda sidor en eller ett par juridiska ombud som sköter dialogen emellan parterna.

Nästa steg är för dig som köpare att tillträda den nya verksamheten. I detta skedet är det skönt att ha en checklista med saker man är överens om vid signeringen som ska gås igenom direkt. Det kan också vara överenskommet att tidigare ägaren ska jobba kvar för att göra överlämningen smidig. Det viktigaste rådet man kan ge är att dessa överenskommelser bör finnas med i bilagorna till överlåtelseavtalet.

Inkråmsaffär eller bolagsaffär

Det finns vissa fall då man inte förvärvar ett helt bolag utan kanske bara en del eller till och med bara dess tillgångar. Det kallas för att göra en inkråmsaffär. Då följer i regel inte personal med vid köpet vilket den ju gör om man köper ett bolag. Inte heller kunder eller leverantörer är självklara att gå med vid ett inkråmsköp. Men det kan finnas fördelar med en sån affär, du kanske exempelvis bara vill komma åt en konkurrents varulager och varumärken. Här finns i regel många förhandlingsmöjligheter och många varianter på vad som ska ingå eller inte.

Sist men inte minst, ta hjälp av en duktig affärsjurist. Även vid en liten affär kan mycket gå fel då man tar över ett bolag eftersom både skulder och avtal hänger med.

Bli först med att kommentera

Kommentera