Är det köpläge i Inwido?

Är det köpläge i Inwido?

Inwido, ett svenskt dörr- och fönsterföretag, drar nytta av hållbarhetstrenden och dess lager är nu till salu efter en betydande prisnedgång. På kort sikt kan det bli några tuffa kvartal, men för den som är villig att se längre fram är det ett köptillfälle. Inwido, med säte i Malmö, är en av Europas största aktörer inom dörr- och fönsterbranschen. Företaget är noterat på Mid Cap Stockholm-börsen och aktien har fallit med mer än 40 procent i år. Marknadsvärdet är för närvarande 5,7 miljarder kronor (cirka 660 miljoner dollar) och antalet anställda under Inwidos paraply är 4 900. Några av företagen under Inwidos paraply är Sparfönster, Diplomatdörrar och Elitfönster. Baserat på rullande tolv månader har koncernen en omsättning på 9,1 miljarder kronor (cirka 1 miljard dollar) och en rörelsemarginal (EBITA) på cirka 12 procent. På grund av stigande råvarupriser har Inwidos marginal blivit lidande, men genom prishöjningar har företaget lyckats kompensera en del av de ökade kostnaderna. Inwido delar upp sin verksamhet i fyra geografiska regioner: Skandinavien (54 %), Östeuropa (24 %), E-handel (11 %) och Västeuropa (8 %). Det bör noteras att Finland ingår i regionen Östeuropa.

Nyligen höll Inwido en kapitalmarknadsdag, under vilken företaget upprepade sitt mål att nå 20 miljarder kronor (cirka 2,3 miljarder dollar) i omsättning till 2030. För att nå detta mål måste omsättningen växa med cirka 11 procent per år. Historiskt sett har företaget vuxit organiskt och genom förvärv. På kapitalmarknadsdagen klargjordes det att Inwidos förvärvstakt kommer att vara hög framöver. Bolaget vill förvärva företag som tillsammans ökar omsättningen med 5-10 % årligen. Genom förvärv hittar Inwido goda synergieffekter. Råvaror står för cirka 50 % av koncernens kostnadsbas, och genom gemensamma inköp kan man snabbt göra besparingar. Den europeiska dörr- och fönstermarknaden är mycket fragmenterad, så det finns gott om potentiella förvärvsmål. På kapitalmarknadsdagen sade VD Henrik Hjalmarsson att företaget snart kommer att gå in på en ny, storskalig europeisk marknad genom förvärv. Balansräkningen är i gott skick, vilket innebär att Inwido kan plocka upp företag till ett billigare pris på en svagare marknad. Cirka 35 procent av en fastighets värme går förlorad genom fönster och dörrar. Investeringar i nya, mer energieffektiva fönster kan därför minska uppvärmningskostnaderna. Med energieffektivitetstrenden bör Inwidos produkter vara mycket efterfrågade under de kommande åren. Företaget möter dock konkurrens från både stora globala aktörer och mindre, lokala aktörer. Inwidos framgång beror på hur väl företaget kan differentiera sig från konkurrenterna och erbjuda innovativa produkter som uppfyller kundernas behov. På lång sikt är utsikterna för Inwido positiva eftersom hållbarhetstrenden förväntas fortsätta och efterfrågan på energieffektiva produkter sannolikt kommer att öka.

Källa: https://www.placera.se/placera/redaktionellt/2022/12/19/glasklart-koplage-for-den-langsiktige.html

Bildkälla: Inwido https://www.inwido.com/sv/media/image-bank/inwido-windows-doors

Bli först med att kommentera

Kommentera