Varför behöver banker och likande kundkännedom?

Varför behöver banker och likande kundkännedom?

Har du någon gång öppnat ett konto eller liknande så har du garanterat behövt fylla id et som kallas för kundkännedom. Det är ett formulär som gör att bankerna eller de andra finansiella institutionerna kan lära känna sina kunder. Det är inte bara för att de vill göra det utan det är också reglerat i lag att de ska göra det. Det är för att motverka penningtvätt och därför mycket viktigt. Förutom penningtvätt så motverkar även reglerna att pengarna i banken används till felaktiga syften så som att finansiera terrorism eller liknande. Det är såklart omöjligt att veta att det alltid går till på rätt sätt ändå men det gör det svårare för personer med dåligt uppsåt att förvara sina pengar på ett tryggt sätt. Det är också bra att utifall något händer och poliser behöver spåra hur ett eventuellt terrordåd har finansierat så är det lättare när terrorister har fyllt i kundkännedom. Utan kundkännedom så är det inte lagligt för en bank eller liknande att ingå något avtal med en kund. Det gäller både vid kontinuerliga bankärenden men även vid större engångssummor som flyttas mellan banker.

Vad ingår i kundkännedom?

Annons:
påmind ad bannerVarför behöver banker och likande kundkännedom? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Det kan vara lite olika mellan olika institutioner men på det stora hela så finns det ganska stora likheter med vad som kommer att efterfrågas. En kundkännedom kommer att involvera någon slags identifiering. Det kommer att klargöra vem som är den verkliga huvudmannen. En kundkännedom kommer även att fråga ifall en huvudman eller någon i ens närhet är i utsatt politisk ställning. Om det är så ligger det på den som frågar efter kundkännedom att skärpa säkerhetsåtgärderna.

Ifall någon är i utsatt politisk ställning så måste banken fråga mer noggrant varifrån pengarna som sätts in på kontot kommer ifrån. Är det en politiker så måste det bland annat klarläggas att det inte handlar om summor. Det är inte bara politiker utan det gäller även andra tjänstemän i särskild ställning. Det räknas även det som att de är i utsatt politisk ställning. Dessa skärpta regler gäller i minst 18 månader.

Det krävs också stärkta regler om det är så att kunden har en koppling till vad som kallas ett högrisktredjeland. Vilka länder som går in under det begreppet kan ara olika men helt enkelt länder som inte är så starkt kontrollerade av en eller annan grund när det kommer till det ekonomiska läget. Är det så att en potentiell kund har kopplingar till ett sådant land så måste åtgärder tas likt de som tas om en person har en utsatt politisk ställning. Är det länder inom EU så är det nästan aldrig så att det landet klassas som ett högriskland.

Hur avgörs riskerna?

Det är banken eller den ekonomiska institutionen som avgör hur hög risken är att personen kommer att vara involverad i penningtvätt eller liknande. För att göra en samlad bedömning över läget så kollar banken på vilka tjänster det är som erbjuds. Tjänster eller produkter vill säga och det kan naturligtvis vara båda delarna som kollas upp. De kollar också vilka kunder som personen eller företaget bakom företag kommer att beblanda sig med. Detta tillsammans med de geografiska riskfaktorerna som vi pratade om här ovan gör den sammanlagda riskbedömningen. ett större företag kommer onekligen att bli hårdare granskat än ett mindre. Detta för att de potentiella skadorna som kan åsamkas blir större ju större företaget är.

Det räcker dessutom inte att göra en kundkännedom och sedan hålla sig till den för evigt. Kundkännedomen måste uppdateras med jämna mellanrum och en utvärdering ska göras minst en gång per år och därefter uppdatering om det behövs.

Bli först med att kommentera

Kommentera