Hur fungerar löneväxling? – Maximera din ersättning

Hur fungerar löneväxling?

Många företag erbjuder sina anställda lite olika typer av förmåner som de kan ta del av, med möjligheten för arbetstagaren att spara en rejäl slant om de istället avstår från en del av sin lön, alternativt också tackar nej till en eventuell löneökning.

Annons:
påmind ad bannerHur fungerar löneväxling? - Maximera din ersättning t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Men vilka typer av förmåner är då mer vanliga och hur fungerar egentligen en löneväxling? Detta ska vi kika lite mer ingående på i denna artikel.

Vem bestämmer över en löneväxling?

En löneväxling sker i samtycke mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det är heller inte alltid arbetsgivaren som avgör vilka förmåner som ska ingå i en löneväxling. Du kommer därför också ha möjlighet att förhandla om vilka förmåner som du vill kunna ta del av. Är det något särskilt paket som kommer att vara mer fördelaktigt för dig?

Däremot är det arbetsgivaren som sedan kommer att ha den avgörande rösten för om löneväxlingen ska genomföras och även hur villkoren ska se ut. Du har som arbetstagare rätt att tacka nej om förmånerna inte passar din livsstil eller kommer vara fördelaktiga för dig. Alternativt kan du förhandla om en tillfällig eller enskild löneväxling om detta kommer vara bättre för dig.

Dokumentera villkoren

För att säkerställa att löneväxlingen sker enligt överenskommelse är det viktigt att du dokumenterar vad som har sagts och även får din arbetsgivare att skriva under löneväxlingen om detta inte erbjuds. Detta kommer ge dig adderad säkerhet ifall någonting skulle gå snett under löneväxlingens gång eller det skulle uppstå några missförstånd.

Att ha allt nedskrivet och undertecknat på ett papper, kommer också vara fördelaktigt för din arbetsgivare och någonting som du kan trycka på under mötet.

Olika typer av förmåner som kan ingå vid en löneväxling

Det är flera bonusar eller förmåner som du kan förhandla om i en löneväxling. Däremot är det några särskilda punkter som är mer vanliga än andra. Detta är till exempel tillgång till firmabilen även privat, extra semesterdagar eller fler inbetalningar till tjänstepensionen. Fundera på vilka fördelar som du prioriterar att förhandla om, för bästa möjliga utgångsläge.

Vad ska man tänka på vid löneväxling?

Det allra viktigaste du bör ha i åtanke är att du verkligen tar dig tiden att fundera på om löneväxlingen kommer att vara fördelaktig för dig eller inte. Vid en första anblick kanske villkoren ser väldigt bra ut, men när du kikar närmare kommer de inte bidra till några fördelar i det långa loppet.

Läs därför igenom villkoren noga från din arbetsgivare, ta hem dem och räkna på hur stora förmånerna kommer att bli och om det är värt löneväxlingen eller inte. Ta dig också tiden att skriva ned om det är några punkter i avtalet som du vill förhandla om eller justera.

Kan påverka din pension

Du måste också ha i åtanke att löneväxlingen kan påverka din slutliga pension, försäkringar enligt kollektivavtalet och andra ersättningar. Att du förhandlar om extra inbetalningar till din pension kan därför vara viktigt att inkludera, för att du inte ska gå miste om pensionspengar.

Ha samtliga positiva och negativa punkter i åtanke, jämför dem med varandra och räkna ut hur stora förmånerna kommer att bli och om det då överväger nackdelarna som det skapar i form av sänkt pension. Kan du spara mer pengar och betala in en extra summa på egen hand?

Med allt detta i åtanke så kan en löneväxling vara väldigt värdefullt för många. Så tacka inte nej direkt utan läs igenom avtalet och var inte rädd att förhandla med din arbetsgivare!

Bli först med att kommentera

Kommentera