Mäklararvode

Mäklararode
Mäklararode

När det är dags att sälja en bostad är det mäklaren som hjälper dig att göra din bostadsaffär till en succé. Det är mäklaren som är länken mellan köpare och säljare. Mäklaren sköter dessutom allt det administrativa och praktiska så som att fixa bostadsannons, visningar, fotografering och styling. Att anlita en mäklare är både tryggt och smidigt då du slipper ha koll på alla lagar och regler själv. Men med en anlitad mäklare tillkommer ett mäklararvode.

Annons:
påmind ad bannerMäklararvode t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Mäklararvode är en kostnad för mäklarens utförda arbete. Beloppet på mäklararvodet styrs av flera parametrar, till exempel var i landet bostaden finns, vilken typ av bostad det är, mäklarens egen erfarenhet och tidigare försäljningar. Beloppet beror också på vilken typ av arvodesmodell som mäklaren tillämpar.

Det är framförallt tre olika modeller av mäklararvoden som tillämpas:

  • Fast arvode – belopp

Ett fast arvode som beräknas i en bestämd summa. Slutpriset kan inte påverka den här arvodesmodellen utan man vet direkt vid avtalsskrivning med mäklaren vad det exakta beloppet för mäklararvodet kommer att bli.

  • Fast arvode – procent

Räknar man istället det fasta arvodet i procent styrs det helt av bostadens slutliga försäljningspris. Vilken procentsats man ska räkna med bestäms vid avtalsskrivning med mäklaren och kan därefter inte ändras utifrån bostadens pris.

  • Fast grundarvode + provision

En kombination av de två första modellerna där man förutbestämmer ett fast grundarvode. Därtill avtalar man sedan en procentsats som faller ut om försäljningspriset når en viss nivå. Denna procent kan vara fast och tillämpas när bostadspriset överstiger en viss nivå och räknas då på allt överskjutande. Alternativt kan procentsatsen vara upptrappande och i flera steg. Det innebär att når bostaden ett värde så faller en viss procent ut och når den ett högre värde faller en annan procentsats ut.

Modeller för mäklararvode i Stockholm

I Stockholm är den vanligaste arvodesmodellen arvodestrappa, alltså den modell som erbjuder både ett fast grundarvode och en provision i procent. Det är denna modell som är vanligast oberoende av vilken typ av bostad eller fastighet som försäljningen avser. Det genomsnittliga priset ligger då på cirka 75.000 kronor beräknat med en procentsats på 1,6%.

Den näst vanligaste modellen för mäklararvode i Stockholm är det fasta arvodet i belopp, där det genomsnittliga beloppet ligger på strax över 63.000 kronor. Den minst populära arvodesmodellen är ett fast arvode beräknat i procent där procentsatsen normalt sett ligger runt 1,5-7% vilket ger ett genomsnitt på ca 77.000 kronor.

Stirra dig inte blind på kronor och procent utan det är en god idé att jämföra mellan olika mäklarbyråer. Ett mäklararvode är en individuell provision för varje mäklare. Nivån baseras på mäklarens tidigare erfarenhet, bostadens storlek och värde samt det arbete som krävs i en försäljning av just denna bostad. Det kan även skilja sig vad mäklararvodet omfattar vilket gör att ett tillsynes billigt arvode i slutändan blir dyrare då det tillkommer ytterligare avgifter för till exempel annonsering eller fotografering.

I viss mån har man möjlighet att förhandla sitt mäklararvode vilket är enklast om man först har gjort en jämförelse för att se vad ett rimligt arvode för din bostad och i ditt område är. Kontakta sedan ett antal olika mäklare och framför dina villkor vid en försäljning.

Mäklararvodet är avdragsgillt

Mäklarens arvode är i regel en relativt hög kostnad till följd av bostadsförsäljningen. Något som långt ifrån alla vet är dock att mäklararvodet är en avdragsgill kostnad. Det innebär att utgifter för såväl mäklare, annonsering, fotografering, styling och besiktning av hus är giltiga skatteavdrag. Detta kommer alltså att minska reavinstskatten vid en försäljning. Detta kan göra stor skillnad för din slutliga vinst. Det är viktigt att alla kvitton och fakturor som ligger till underlag för skatteavdraget sparas.

Läs mer om avdragsrätt för mäklararvode på skatteverket.

Bli först med att kommentera

Kommentera