Preferensaktier – vad innebär det och är det en god investering?

Preferensaktier - vad innebär det

När det handlar om börsen och investeringar är det många av oss som drar öronen åt sig och är lite försiktiga. Oftast är man det i onödan eftersom rädsla i sammanhanget oftast beror på okunskap och visst finns det mycket att läsa och många förvirrande begrepp att lära sig. Ett av de begreppen som kanske till och med lite vanare aktiesparare har dålig koll på är preferensaktier och vad en sådan är eller hur den skiljer sig från en ”vanlig” så kallad stamaktie. I den här artikeln reder vi ut begreppet preferensaktier, vad de är och om det finns för- och nackdelar med dem.

Aktier, stamaktier och preferensaktier – vad är skillnaden?

Annons:
påmind ad bannerPreferensaktier - vad innebär det och är det en god investering? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

En aktie som inte är en preferensaktie kallas för stamaktie och det är oftast de aktier man avser när man enbart säger aktier utan prefix. Så vad är då skillnaden mellan en stam- och en preferensaktie och har det någon betydelse vilken man köper? Den primära skillnaden mellan aktietyperna är att ägare till en preferensaktie oftast får en utdelning där beloppet (direktavkastningen) är bestämt i förväg innan ägare av stamaktien har rätt att ta del av utdelningen.

Vanligtvis är utdelningen för en preferensaktie högre än för en stamaktie men det kan innebära att man saknar rätt till mer eller högre utdelning än det som redan förutbestämts. Det påverkar i sin tur hur kursutvecklingen för preferensaktier kan se ut och varför den i vissa fall har en sämre utvecklingspotential än stamaktierna. Det gör preferensaktier till ett mycket populär tillgångsslag i spararnas så kallade utdelningsportföljer som oftast syftar till att spararen ska kunna leva på sin direktavkastning av sitt sparade kapital, med andra ord att leva på utdelning från portföljen.

Preferensaktier har generellt sett ett högre marknadspris eftersom det långsiktiga ägandet brukar ses som mer gynnsamt. Givetvis skiljer det sig åt mellan olika aktier och företag eftersom ingenting är det andra likt till hundra procent. I övrigt ses både stam- och preferensaktier som likvärdiga.

Eftersom en preferensaktie har en stabilare direktavkastning med fastställda utdelningar brukar man jämföra preferensaktiers avkastning med en traditionell ränta och av den anledningen brukar man också jämföra preferensaktierna med obligationer.

För- och nackdelar med preferensaktier

Som med precis allting annat finns det både för- och nackdelar med även ägande av preferensaktier. Som tidigare nämnt är preferensaktiernas främsta styrka och därmed fördel att man får en hög direktavkastning i form av en stabil och förmånlig aktieutdelning. När man pratar om direktavkastning för en preferensaktie är 5-10 % relativt vanligt och generellt sett väldigt högt sett till direktavkastning. Man har som ägare också företräde vid utdelningar vilket i praktiken innebär att pengar betalas till preferensaktiernas ägare i tur och ordning innan man fördelar kvarvarande utdelning till stamaktiernas ägare.

Det är inte bara vid vanlig utdelning man har företräde, om bolaget går i konkurs eller hamnar i onåd har man som ägare till preferensaktier också förtur om det finns möjlighet att få tillbaka sitt investerade kapital även mo ägare till eventuella obligationer prioriteras i detta fall högre än de som äger preferensaktier.

En av de största nackdelarna med preferensaktier är att man går miste om evetuell tillväxt och stigande vinst. Det finns generellt mindre potentiell utveckling även i aktiekursen vilket ses som väldigt negativt eftersom den totala avkastningen riskerar att bli lägre. Det är generellt mindre handel i preferensaktier vilket gör dem mindre volatila vilket också gör att kursen tenderar att stå mer still.

Man har också ett lägre röstvärde än ägarna till stamaktier vilket såklart kan vara viktigt för den långsiktige ägaren som ofta föredrar preferensaktier i sina utdelningspoortföljer.

Sammantaget är preferensaktier lovordade för den som vill få mycket direktavkastning för sin investering men det finns risker. Ingenting är skrivet i sten, också preferensaktier kan råka ut för inställd utdelning om bolagets ekonomi inte tillåter den.

Bli först med att kommentera

Kommentera