Vad är ränta och amortering?

När det är dags att ta sitt första lån så kan alla termer tyckas likna ett helt annat språk. Det är svårt att hålla koll på vad som menas med amortering och ränta. Vad innebär egentligen effektiv ränta? Nedan följer en förklaring kring dessa termer som kan hjälpa till inför första gången man skall ta ett lån.

Vad är amortering för något?

När man tar ett lån, för till exempel köp av en bostad, så får man pengar utlånade från banken. Detta lån måste på något sätt betalas tillbaka, eftersom pengarna inte är ens egna utan tillhör någon annan som har placerat eller investerat pengar hos banken. Det är då begreppet amortering kommer in i bilden, vilket man säkerligen hört talas om flera gånger. Varje månad så betalar man tillbaka en del av lånet till banken, hur stor denna del är beror på det avtal som man slutit med banken vid själva inlåningen. Men tanken är att inom den förutbestämda tiden som avtalet anger så kommer lånet att vara helt tillbaka betalt.

När man tar ett lån så finns det oftast en så kallad lägsta nivå gällande amorteringen. Det är den minsta summan som man måste betala tillbaka varje månad. Vissa lån kan vara amorteringsfria till en början, men sedan kommer man behöva betala tillbaka, annars skulle man kunna ta ett gigantiskt lån och aldrig behöva betala tillbaka utan endast betala avgiften för att ha tagit lånet. Generellt så styrs amorteringsbeloppet av hur stort lån man har tagit men också hur hög ränta man betalar.

Olika sorters amortering

Man kan välja bland olika sorters amortering när man tar ett lån. Dels så finns rak amortering vilket innebär att man varje månad (varje betalningstillfälle) betalar in en lika stor summa till banken fram tills att hela summan är kvittad. Serieamortering däremot innebär att man har ett mindre belopp att betala till banken i början av sitt lån, men som sedan gradvis stiger för varje betalningstillfälle.

Vad innebär ränta och effektiv ränta?

När man tar ett lån hos banken så betalar man egentligen för att kunna ta detta lån – vilket ter sig som ränta. Denna kostnad räknas som en procentsats på den totala summan pengar som man väljer att låna. Ett lån till en bostad har oftast bättre ränta och man betalar inte lika hög ränta som för att exempelvis låna för att bekosta en ny bil. Hur stor räntan kommer att vara beror dock på olika faktorer. I exemplet av bostaden så vet banken att pengarna går till något tryggt och skulle man inte betala tillbaka lånet så går bostaden till banken. Detta anses därför som ett säkert lån och räntan kan vara lägre. Vidare så beror räntan också på hur ens relation med banken är, om man har pengar sparade hos dem samt vilken avkastning kreditinstitutet vill att banken skall ha.

Räntan kan alltså liknas som en prislapp för lånet som man vill ta. På lånebeskedet så syns den nominella räntan, vilket är den grundläggande räntan för lånet. Den totala kostnaden för lånet beskrivs dock istället av den effektiva räntan. Lånet kommer nämligen med en hel del avgifter som man måste känna till, vilka summeras ihop med den nominella räntan och skapar den effektiva räntan.

Bli först med att kommentera

Kommentera