Rensa skyddsrummen från gamla arkiv

Rensa skyddsrummen från gamla arkiv

Det finns cirka 65 000 stycken skyddsrum i Sverige med plats för cirka sju miljoner människor och de är till för att skydda människor i händelse av krig. Många av dessa används idag för annat än de är ämnade för – så de används som lagerutrymmen, förråd och för förvaring av gamla arkiv. Det många inte känner till är att det finns krav från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna iordningställa dessa skyddsrum inom 48 timmar.

Annons:
påmind ad bannerRensa skyddsrummen från gamla arkiv t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Det är upp till fastighetsägarna att själva se till så att MSB ska kunna klara detta inom tidsramen och det är därför dags att börja tömma skyddsrummen på allehanda saker för att underlätta för MSB. Arkivering tar ju stor plats, och kan vara tidsödande att flytta på dem men det finns en bra lösning på detta och det är att ta hjälp med att organisera och flytta dina skrymmande pärmar av experter på området. Depona arkivering erbjuder en helhetslösning när det gäller att flytta, organisera och arkivera de faktiska handlingarna på ett effektivt och säkert sätt.

Säkert, snabbt och effektivt

För att snabbt kunna tömma era arkiv från skyddsrummen är det viktigt att ni tar hjälp av ett företag som har erfarenhet av detta så att ingenting ramlar mellan stolarna eller att det sker andra misstag med de viktiga arkiven. Det är därför viktigt att använda sig av en av landets ledande aktörer på området och som har hjälpt både företag, kommuner eller sjukhus med just att flytta och organisera arkiven. Ett plus är ifall de kan erbjuda depåer för arkiv på flera platser i Sverige.

Varför vänta?

Istället för att vänta och dra ut på det så är det av största vikt att du börjar tömma skyddsrummen redan nu av både säkerhetsskäl och för att få fördelen att agera i god tid ifall MSB skulle vilja iordningställa skyddsrummen inom en snar framtid. Det första som görs är en djupgående genomgång av själva arkivstrukturen för att sedan kunna packa det på rätt sätt och i rätt ordning. Materialet transporteras sen till ditt eget arkiv eller till de fysiska arkiv som företagen erbjuder – vilket också kan vara en tillfällig lösning på förvaring tills ni själva skapat en arkivdepå. Allt detta sköts av Deponas projektledare, arkivarie eller annan  personal – med hjälp av er ifall tid och möjlighet finns till det. Det är alltid bättre att vara proaktiv och hitta en bra fungerande arkivering än att bli tvungen att lösa problemet snabbt och kanske inte få bäst möjliga lösning på problemet.

Bli först med att kommentera

Kommentera