Skillnaden mellan ebit och ebitda

Skillnaden ebit och ebitda

Skillnaden mellan ebit och ebitda – Börsmarknaden är fylld med olika investeringsmöjligheter, vilket innebär att du kan hitta en metod som passar dig perfekt. För ett ovant öga kanske endast ord som fonder, aktier eller avkastning låter bekant. Men när man väl sätter sig in lite mer I börsmarknaden kommer även andra ord att dyka upp som kan orsaka en del frågetecken. Några av dessa är till exempel ebit och ebitda. Vad dessa begrepp innebär ska vi kika lite extra på här.

Vad betyder ebit och ebitda?

Dessa två vanligt förekommande benämningar är mått för att kunna avgöra resultaträkningen på till exempel en investering. De används vid lite olika ändamål och räknas ut på lite olika sätt.

Vad innebär Ebit?

Ebit är ett annat namn för rörelseresultat och är ett resultat före skatter och räntor. För att kunna räkna ut rörelsemönstret tar man bort skatter, räntekostnader och ränteintäkter. Men när använder man framförallt Ebit?

Måttet Ebit används framförallt när man vill räkna ut ett värde på till exempel en aktie. När du genomsöker börsmarknaden efter aktier att investera i, kommer du att stöta på nyckeltalet EV/EBIT som då visar värderingen av aktien på börsmarknaden, minus nettoskulden. Detta är ett bra sätt för dig att få en tydlig överblick över den aktie som du planerar att investera i.

Vad innebär Ebitda?

Sedan har du Ebitda, vilket är ett aningen mer komplext mått och liknas vid bruttovinst. Detta då man vid resultaträkningen förutom räntor och skatter, också räknar bort goodwill-avskrivningar och vanliga avskrivningar som till exempel maskiner eller anläggningstillgångar. Detta ger normalt sätt en högre uträknad vinst, då man helt enkelt räknar bort fler saker under uträkningen.

Ebitda används framförallt när man vill räkna ut ett värde på ett företag, men används också vid värdering av olika aktier. Nyckeltalet i detta fallet är EV/EBITDA.

När ska man använda de olika måtten?

Det finns egentligen ingen tumregel för exakt när de olika måtten bör användas. Istället bör man ta varje enskilt fall i åtanke för att kunna göra det bästa valet. Valet bör också baseras på vilken typ av aktie eller företag som man vill värdera.

Men rent generellt kan man säga att Ebitda framförallt används av företag med något större skulder. Eftersom uträkningen normalt sätt visar ett bättre resultat än Ebit, så ser resultaträkningen snyggare ut och är helt klart en roligare siffra att presentera för sina investerare eller aktieägare. När du bläddrar dig igenom aktier hos Avanza eller Nordnet, kommer båda av dessa benämningarna att dyka upp.

Finns det någon risk med ebit eller ebitda?

Användningen av nyckeltalet Ebitda, gör att du måste vara lite mer skeptisk när ett företag vill framhäva sin resultaträkning i Ebitda, då det också ofta inte faktiskt visar hur bra det går för företaget. Istället kan det vara värt att du gör dina egna uträkningar enligt Ebit, för att få en bättre inblick i hur företaget bör värderas.

Det är alltid viktigt att du är vaksam och gör dina efterforskningar innan du gör en investering. Säkerställ också att du aldrig investerar mer än du har råd att förlora.

Bli först med att kommentera

Kommentera