Skillnader mellan aktier och aktiefonder

Skillnader mellan aktier och aktiefonder

Visste du att du kan förlora cirka 250 000 kronor om du väljer fel sparform? Därför är det väldigt viktigt att vara införstådd med skillnaderna mellan aktiefonder och aktier. Om du inte är insatt som sparare kan det vara svårt att förstå de olika sparformerna. Du kan alltså förlora mycket pengar om du inte är påläst. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två sätt att spara?

Det är viktigt med låga avgifter

När du ska börja spara är det viktigt att förstå att storleken på avgiften spelar stor roll över tid. Om du är intresserad av ett långsiktigt sparande kan det röra sig om stora summor i slutändan. Många vill spara till pensionen, till sina barn eller till att köpa ett hus. Därför är det viktigt att läsa på om skillnaden mellan aktier och fonder.

Vill du spara mer långsiktigt bör du välja en aktiefond som erbjuder låga avgifter. Annars kan avgifterna äta upp en stor del av din avkastning.

Kan skilja en kvarts miljon mellan sparandeformerna

Finansinspektionen har nyligen publicerat en översikt av fondmarknaden där de jämförde de olika fondkategorierna som finns. I skrivande stund kostar en normal indexfond cirka 0,28 procent i avgift. En global indexfond kostar i jämförelse 0,40 procent i snitt. Det är alltså en ganska liten skillnad mellan dessa två fonder. En global indexfond kan dock ha högre avkastning än en vanlig indexfond. Experter säger att du aldrig bör betala mer i avgift än så.

Dessa fonder är dyrast

Det blir betydligt dyrare om du väljer en aktivt förvaltad fond. Det som är unikt med denna fond är att det inte bara följer index. Dessa globala fonder tar i genomsnitt 1,35 procent i avgift. Det kan alltså bli väldigt mycket pengar som går förlorade om man slår ut det på många år. Låt säga att du sparar 2000 kronor i 30 år. Då skulle du betala 260 000 kronor mer i avgift för en sådan fond. Det är alltså en väldigt stor summa du går miste om.

Skillnaden mellan aktier och fonder

Det är vanligt att man inte vet skillnaden mellan aktier och fonder. Båda är sätt att investera i olika företag. Om du köper en aktie köper du en viss procent i ett företag. Om du köper in dig i en fond köper du delar av flera olika företag i ett paket. En fond måste innehålla minst 16 olika aktier för att få kallas för fond. Den kan också innehålla betydligt fler.

När du köper in dig i en fond sprider du ut dina risker. Du behöver dessutom inte ta ansvar eftersom fondbolaget bestämmer vilka företag som ska ingå i portföljen. När du ska köpa aktier måste du själv sätta ihop din portfölj. Det innebär att du måste läsa på betydligt mer om de olika företagen. Aktier har därför större avkastningsmöjligheter, men kräver mer jobb. Fonder brukar ses som ett mer långsiktigt sparande. Du bör också komma ihåg att det aldrig finns några säkra investeringar. Därför är det viktigt att du inte investerar pengar som du inte kan undvara.

Bli först med att kommentera

Kommentera