Att skriva testamente själv – tydlighet mot arvtagarna är viktigt!

Att skriva testamente själv

Att skriva testamente själv – Ett testamente är ett juridiskt dokument som talar om vad som händer med din kvarlåtenskap efter din död. Du kan upprätta ett eget testamente helt på egen hand men då är det en del saker du behöver tänka på och ta hänsyn till för att det ska vara giltigt och kunna vinna laga kraft den dagen det behövs. Här nedan kan du få tips och råd på hur du lyckas med ditt testamente utifrån konstens alla lagar och regler.

Laglott och bröstarvingar

Annons:
påmind ad bannerAtt skriva testamente själv - tydlighet mot arvtagarna är viktigt! t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Trots att du skriver ett testamente har du inte möjlighet till att bestämma helt över din kvarlåtenskap. Har du bröstarvingar kvar i livet har de alltid rätt att få ut en så kallad laglott, de har alltså en laglig rätt till en del av tillgångarna som kvarlämnas. Denna laglott kan aldrig testamenteras bort. Laglotten uppgår till hälften av tillgångarna som sedan fördelas på samtliga bröstarvingar vilket innefattar bland annat barn och barnbarn.

Läs också: Mallar till ditt testamente

Ändra eller återkalla ett testamente

Ett testamente är ett föränderligt dokument som alltid kan ändras eller återkallas i sin helhet. Det kan hända saker under livets gång som gör att du kanske väl lägga till en någon som ska ärva dig, ta bort någon ur ditt testamente, lägga till ägodelar och tillgångar och så vidare. Det går alltid att ändra ett testamente eller att återkalla det i sin helhet. Väljer man att återkalla testamentet så gör man det genom att antingen förstöra det helt eller skriva ett nytt testamente där man hänvisar till att det tidigare testamentet inte längre är giltigt. Det finns inga exakta riktlinjer på hur man ska gå tillväga men det är viktigt att man försöker vara så tydligt som möjligt med vad ens önskan är.

Vill man istället ändra eller lägga till någon information till sitt testamente så behöver man också upprätta ett nytt dokument där den nya önskan framgår och att det är tydligt att det är den som nu gäller.

Inventera dina tillgångar

I samband med att ett testamente skrivs är det en bra idé att inventera dina tillgångar. På så sätt får du en tydlig överblick över vad du äger och till vilket värde. Önskar du att någon speciell person ärver en viss sak skriver du in det i denna inventarielista som bifogas testamentet. I testamentet har man även rätt till att utgöra arvegods till enskild egendom för arvtagaren vilket innebär att arvet inte kommer att ingå i en framtida bodelning för arvingen.

Förvara ditt testamente

När testamentet är upprättat är det av stor vikt att det förvaras på en trygg och säker plats. Dokumentet behöver inte registreras någonstans för att kunna vinna laglig kraft när det behövs och det behöver inte förvaras på något särskilt ställe. Däremot kan det vara en bra idé att prata med anhöriga som man litar på om att det finns ett testamente upprättat och det finns förvarat för att förenkla för de efterlevande när bodelningen ska göras.

Uppgifter som behövs i ditt testamente

I testamentet behöver det tydligt framgå vem testamentet avser, det vill säga ditt namn och personnummer behöver stå på dokumentet. Det är även mycket viktigt att arvingarna går att identifiera, särskilt viktigt blir detta om man skriver in arvtagare som saknar släktskap. Namn, personnummer eller organisationsnummer ska framgå på de personer eller organisationer som du önskar ska ärva dig. Vid dokumentets slut ska testamentet undertecknas av dig där det också framgår ort och datum för dokumentets upprättande. Därtill ska ytterligare två vittnen, som inte får ingå i testamentet, skriva under för att intyga att testamentet har upprättats korrekt och när du var vid dina sinnens fulla bruk.

Källor och referenser

https://juridiskadokument.nu/

Bli först med att kommentera

Kommentera