Spara pengar i fonder

Att spara i fonder har blivit allt populärare de senaste 20 åren. På marknaden finns det ett stort utbud av fonder hos banker m.fl. som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondförvaltning. Det finns fonder med olika underliggande tillgångar, t.ex. aktier, räntor eller råvaror. Vissa fonder har valt att följa något marknadsindex, t.ex. en hel börs, storbolag eller småbolag på en börs alternativt viss bransch m.m. Andra fonder, t.ex. blandfonder, har precis som namnet antyder en blandning av olika placeringstillgångar. Det finns fonder som även använder sig av derivat i form av optioner, terminer osv. Fondens placeringsinriktning anges i dess informationsmaterial som du bör ta del av innan du väljer att göra någon placering. Var också noga med att ta del av fonders historiska avkastning, riskjusterad avkastning och rating innan du väljer fond. Fondjämförelser finns gratis tillgängliga hos flera oberoende aktörer. Håll även noga kontroll på fondens förvaltningsavgift. Likaså att det finns en likviditet i fonden som gör att du kan köpa och sälja andelar dagligen och få tillgång till cash.

Annons:
påmind ad bannerSpara pengar i fonder t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Fondsparande, vad är det du köper?

När du sparar i fonder köper du en förvaltningstjänst av fondförvaltaren. För det får du betala en fondavgift. Anledningen till att köpa denna tjänst är att ta rygg på professionella förvaltare i syfte att få en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Du själv har kanske inte tid, intresse eller möjlighet att förvalta ditt kapital, eller annars bedömer du att någon fondförvaltare bedöms kunna skapa en högre avkastning än om du själv skulle förvalta kapitalet. Om du anlitar en fondförvaltare kommer du få besvara ett antal frågor för att fastställa en placeringsinriktning anpassad till dina förutsättningar och beslut. Vilken risk är du beredd att ta, hur långsiktig är du i din placeringshorisont m.m. Fonder har olika risknivåer. Anledningen är att kunna erbjuda ett brett utbud av fonder till såväl mer riskbenägna som riskaverta placerare. Vid fondförvaltning av pensionskapital är det vanligt att risken är högre ju längre tid du har kvar till din pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto lägre risk i fondförvaltningen. I praktiken är det vanligt att yngre pensionssparare har hela sitt pensionskapital i aktiefonder, ofta med en hög risknivå. Hög risk innebär ju också möjlighet till hög avkastning, låg risk ger lägre möjlighet till hög avkastning. Ju närmare pensionsåldern, desto mer av pensionskapitalet är förvaltat i räntefonder med väsentligt lägre risk än t.ex. aktiefonder.

Fondavgift

Avgifterna varierar mellan olika typer av fonder. Indexfonder har ofta en väsentligt lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. Vissa fondförvaltare erbjuder till och med gratis indexfonder till sina kunder.

Självklart är det fondavkastningen som är det som spelar störst roll för dig som placerar. Men även fondavgifter spelar stor roll. Om två olika fonder har lika hög årlig avkastning på 8%, du placerar 100 000 kr initialt, fondavgiften är 1,5% respektive 0,5%, är värdet på fonden med lägre fondavgift 206 000 kr och 187 000 kr för den dyrare fonden. Enligt empiriska studier och forskning genererar indexfonder även ofta en högre avkastning än aktivt förvaltade fonder över tid.

Bli först med att kommentera

Kommentera