Spelskatteintäkter debatteras parallellt med casino utan licens

Spelskatteintäkter debatteras parallellt med casino utan licens

Statens intäkter från spel uppskattas till ca 7,5 miljarder kr för 2020, då är hela marknaden för betting & casino utan licens helt utanför svenskt skattesystem. De nya skatteintäkterna innebär att svensk statskassa växer över förväntan vilket skapar goda utvecklingsmöjligheter för Sverige. Men är den nya svenska spelregleringen genomgående positiv för alla parter?  

Branschaktörer och regering har delade meningar kring casino utan licens

Den svenska statskassan har vuxit med flera miljarder kronor tack vare spelregleringen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Regeringen ställer sig positiv till omregleringen men svenska branschaktörer delar inte regeringens optimism. Branschaktörerna uppmärksammar i stället den minskade kanaliseringen där svenska spelare allt oftare vänder sig till casino utan svensk licens. Läs vidare hos spelpressen för bland annat mer information om vad casino utan licens innebär.   

Spelinspektionens årsredovisning ger underlag för debatt

Varje år redovisar Spelinspektionen sin verksamhet. Här kan man, utöver myndighetens egna ekonomiredovisning, läsa om prioriterade områden för Spelinspektionen, utfärdade licenser och eventuella tvister, bland annat.

Vad som är rätt väg att gå råder olika meningar om, beroende vilken sida man står på. Alla parter är i grunden överens om att ett starkt skydd för enskilda spelare är viktigt och att spel som utövas i Sverige ska vara från svensklicensierad aktör.

Inte minst skatteintäkterna, som tillsammans med övriga skatter fördelas och ligger till grund för infrastruktur och övriga kommande samhällsförbättringar under 2021, fångar statens intresse. Man får inte glömma att det finns visst mått av utgifter för spelberoende i andra änden.

Vidare utvärderingar och statistik visar en positiv bild över svensk spelmarknad. Men redovisningen påpekar även att kanaliseringen har minskat med 3 procent sedan föregående år. Med andra ord spelar allt fler svenska spelare på nätcasino utan svensk licens, något även spelbranschföreningen BOS har påtalat ett antal gånger sedan svenskt licenssystem lanserades.

BOS har en annan infallsvinkel gällande svensk spelmarknad

Över 20 av branschledande aktörer på den svenska spelmarknaden är medlemmar i föreningen BOS. Föreningen publicerar branschfakta och remissvar till regeringen regelbundet i hopp om att påverka relevanta beslutstaganden. De utgör grunden till statskassans kraftiga tillväxt och har en ovärderlig insikt i spelbranschen. De arbetar även för att kanaliseringen på svensk spelmarknad ska uppgå till minst 90 procent, vilket regeringen förutspådde då branschaktörerna valde att stanna på marknaden vid omregleringen.

I ett pressmeddelande från den 21 april 2021 publicerar BOS svar med öppen kritik till regeringens spelpolitik. Några av punkterna som Gustaf Hoffstedt, Generalsekreterare BOS tog upp följande.

  • Var fjärde spelkrona spelas inte inom licenssystemet.
  • Vi försvarar den kommersiella yttrandefriheten i vårt remissvar och avstryker förslaget att förbjuda marknadsföring av online casino mellan 06-21 i tv, radio och strömmad media.

De båda punkterna pekar på ytterligare begränsningar för svenska speloperatörer, något som direkt gynnar utländska alternativ. Skatteintäkterna är fortsatt höga men om man beaktar Hoffstedts uttalande om att var fjärde spelkrona redan går till andra statskassor än den svenska är BOS:s oro berättigad.

BOS pressmeddelande den 9 april 2021

Även i ett tidigare pressmeddelande yttrar branschföreningen sin oro gällande läckage av svenska spelare till spelmarknaden utanför Sveriges gränser. Svensk spelmarknad bidrar med miljontals kronor årligen till svensk idrottsnäring ovanpå de miljarder kronor statskassan får av svensk spelindustri. Att Sverige ska få ökade skatteintäkter ligger delvis till grund för BOS åsikter att ett annat tillvägagångsätt bör övervägas, liksom vikten av att starta ett samarbete mellan regeringen och branschaktörerna.

Svensk spelbransch medför nya samt förbättrade möjligheter för staten och Sverige. Men ett växande läckage är oroväckande enligt aktörerna verksamma i branschen. Fortsätter läckaget kommer både idrottsnäringen, samhället i stort och inte minst branschens casinoverksamheter bli lidande. 

Bli först med att kommentera

Kommentera