Tips för framgångsrik valutahandel

Tips för framgångsrik valutahandel

Valutamarknaden (Forex) är en av de största och mest likvida marknaderna i världen. Forex-handel är processen att byta en nationell valuta mot en annan, i avsikt att skapa en vinst på den kurs som du har bytt mot. Att jämföra en valuta mot en annan kallas för valutaparning.

Annons:
påmind ad bannerTips för framgångsrik valutahandel t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Forex-marknaden är mycket populär bland handlare, men som med alla investeringar medför den risker för betydande förluster. Detta beror till stor del på att marknaden påverkas direkt av makroekonomiska och politiska händelser, liksom många andra faktorer, som gör det till en mycket volatil marknad. På grund av sin fluktuerande natur är det viktigt att du läser på ordentligt, planerar framåt och använder en god handelsstrategi.

Håll utkik efter dagliga svängpunkter

Att vara uppmärksam på dagliga förändringar på marknaden, och i synnerhet svängpunkter, kan vara nyckeln till en framgångsrik handel om du är en så kallad daghandlare. En svängpunkt och dess motstånds- eller stödnivåer är områden där prisrörelsens riktning förändras på marknaden. Detta analysverktyg kan därför användas av handlare som en förutsägbar indikator, vilket hjälper individer att fatta beslut som stöds av historiska data.

En svängpunkt beräknas genom att titta på de högsta och lägsta priserna, samt stängningspriserna, för den föregående handelssessionen. Dessa priser avgör nivåerna för stöd och motstånd, som placeras ovanför och under svängpunkten. Om de nuvarande handelspriserna ligger över den dagliga svängpunkten bör detta få handlaren att inta långa handelspositioner. Däremot bör korta positioner tas om priset ligger under den dagliga svängpunkten.

Svängpunkter är ett av de vanligaste verktygen i den tekniska analysen av Forex-marknaden. Prisutvecklingen kan identifieras genom att använda ledpunkter och känna igen viktiga förändringar i marknadens handelsriktning. När de används i kombination med en rad tekniska verktyg kan svängpunkter meddela dig om när marknaden har upplevt en ökning av handlare som kommer in på marknaden, vilket kan skapa möjligheter till vinst. Svängpunkter kan minimera förluster genom att ange vilka prispunkter som är mest lönsamma och när man ska gå in och ut på marknaden.

Handla valutor med CFD:er

En alternativ teknik som används för att handla valutor direkt är handel med CFD. CFD står för ”Contract of Difference”. Detta är ett avtal mellan investeraren och en webbaserad leverantör, som fastställs baserat på värdet av en finansiell tillgång eller tillgångar utan att du behöver äga den underliggande tillgången.

Valutahandel genom en CFD innebär därför att handlaren själv inte äger någon av valutorna utan enbart de kontrakt som är relevanta för valutorna som handlas. Detta kan gynna handlaren eftersom den då undviker att de stöter på olika valutakurser och lagstiftningsstrukturer, vilket kan vara ett hinder för handeln.

CFD-handel ger investerare möjligheten att handla på både stigande och fallande marknader, med både långa och korta positioner som en möjlighet. Detta är mycket populärt bland de som har befintliga CFD-konton för alternativa handelsinstrument, eftersom det innebär att de enkelt kan handla på valutabörsen med samma konto, för att undvika krångel. CFD kan användas för att handla på alla större finansiella instrument, inklusive aktier och andelar, valutapar, råvaruterminer, globala index och kryptovalutor. CFD-handel med Skilling gör att du kan använda en valutahandelsplattform för att spekulera i de vanligaste valutaparen.

Effektiv riskhantering

Ett av de mest grundläggande råden när det gäller att uppnå framgångsrik handel på Forex-marknaden är att förstå vikten av att handla defensivt. Detta är viktigt på grund av den oförutsägbara karaktären i marknadsrörelserna. Ett verktyg som kan implementeras för att skydda handlare från alltför stora förluster är ett förluststopp.

Ett förluststopp inom valutahandel tillhandahålls av en mäklare för att minska risken för förluster på marknader som kan visa sig extremt volatila. Detta gör det möjligt för en individ att ange en stoppnivå på en lång eller kort handel vid en viss prispunkt från ingångspriset, vilket sätter en gräns för hur mycket kapital som kan gå förlorat på en och samma handel.

Bli först med att kommentera

Kommentera