USAs finansiella nedgång?

USAs finansiella nedgång?

USA är ett land som alla vill ha en åsikt om. Länge var det världens självklara ekonomiska stormakt, utan att någon annan ens kom in närheten. Nu är USA snart bara en stor ekonomi bland flera, då Kina snart har gått om och många av världens mindre ekonomier växer mycket snabbare. Samtidigt börjar USA få ordentliga problem med finansieringen.

Annons:
påmind ad bannerUSAs finansiella nedgång? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Den amerikanska staten har under flera decennier gott med stora underskott. Detta är hanterbart om man samtidigt har hög ekonomisk tillväxt, då skulderna trots att de ökar, inte ökar som andel av ekonomin. Men framför allt sedan finanskrisen 2008-09 så har skulderna börjat öka mycket snabbare än ekonomin och skuldkvoten d.v.s. statsskulden/bnp har blivit högre och högre. USA börjar närma sig nivåer som för snart 10 år sedan knäckte den Grekiska ekonomin och i princip försatte den grekiska staten i konkurs. Är det tänkbart att samma sak skulle kunna hända i USA?

USAs finansiella nedgång? ekonomisk nedgang

När man talar om en ekonomi som USA är det naturligtvis omöjligt att säga om, och när, hela staten skulle kunna hamna på obestånd. Utöver att den amerikanska staten kan utfärda statsobligationer i USD som är bland världens mest betrodda värdepapper, så kan även den amerikanska centralbanken Federal Reserve hjälpa till att finansiera underskott genom att helt enkelt skapa nya pengar och köpa statsskuld för. Självklart går detta inte att upprätthålla för alltid, men på kort sikt fungerar det bevisligen (eftersom det pågår i stor skala just nu)

Hur stort är då problemet med underskott i USA? Följande graf visar ungefär vad som har hänt sedan corona-pandemin inträffade. Den amerikanska statens spenderande är på en skala som inte tidigare har setts i fredstid, och gapet mellan inkomster (i form av skatter) och utgifter uppgår nu till nära 14% av BNP. Hade USA varit en liten ekonomi hade långivarna sannolikt redan dragit tillbaka sin finansiering och konkursen varit ett faktum. Hur länge kan USA fortsätta på inslagen bana? Ingen vet, mer än att det inte kan pågå för alltid.

Framtiden ser alltså ganska intressant ut för världens största ekonomi, och de som har investerat i den.

Bli först med att kommentera

Kommentera