Vad är BAT-bolag? 

BAT-bolag

Är du intresserad av aktiehandel och teknikaktier är USA börsens FAANG bolag med Apple och Netflix i spetsen någonting som säkerligen inte undkommit dig. Kinas motsvarighet kallas för BAT-bolag och är även dessa någonting att ha koll på för framtiden.  

Annons:
påmind ad bannerVad är BAT-bolag?  t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Men vad är BAT-bolag, vad står de för och hur spås deras framtid se ut? Detta och mycket mer går vi igenom i denna artikel! 

Vad är BAT-bolag? 

BAT-bolag är Kinas motsvarighet till det amerikanska FAANG som står högt på börsen idag. BAT-bolagen består av Baidu, Alibaba och Tencent 0700.H.K som sakta börjat ta sin säkra plats på börsen. Baidu har exempelvis Kinas största sökmotor, i frånvaro av världskända Google, Alibaba är landets motsvarighet till Amazon och Tencent är en av världens ledande producent av dataspel och sociala medier med appen WeChat.  

Tencent är dessutom ett av världens största investmentbolag som bland annat har investerat i den svenska jätten Spotify vilket gör att BAT-bolagen liknas vid det väl investerade FAANG bolagen i USA. BAT-bolagen har dock inte haft samma stora tillväxt som FAANG, men hur framtiden ser ut är det ingen som riktigt kan förutspå. 

Är BAT-bolag säkra att investera i? 

Om du är intresserad av aktier i techbolag så är de största ledande bolagen som FAANG vanligt för nybörjare att investera i. FAANG är förkortningen av USA börsens fem bäst presterande teknikaktier. Bolagen som ingår i FAANG är Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google.  

Dessa aktier har på senare år haft en mycket god tillväxt på börsen, men en del liknar FAANG med den IT-boom som skedde precis innan IT-kraschen år 2000. Detta tankesätt gäller även för BAT-bolag, vilket gör att en del tycker att det är ytterst osäkert att investera i dessa techbolag. 

Andra ekonomer menar dock att just stora IT-jättar idag ses spå ha chans till ytterligare utveckling inom ett flertal nya områden som exempelvis artificiell intelligens, e-handel och molntjänster. Det gör att många betydande investerare fortfarande har en stor tillit till både FAANG och BAT på aktiemarknaden idag. 

Finns det någon nackdel med att investera i sammansatta bolag? 

När man väljer att investera i exempelvis ett bolag som BAT så behöver man ha i åtanke att alla aktier i grupperingen inte befinner sig på samma starka sida på marknaden. Några av BAT-aktierna kommer därför stå sig bättre än andra, då det ännu inte har upplevt en lågkonjunktur. Det är därför oerhört viktigt att du som investerare läser på om både BAT och dess bolag för att kunna se vilka av aktierna som ingår som kommer vara mer fördelaktiga att investera i än andra. 

Vilka är BAT-bolagens konkurrenter? 

En annan techjätte som idag står sig högre i kurs än BAT-bolagen är FAANG bolag. Bolagen som ingår i FAANG har en världsledande roll när det kommer till bland annat sökmotorer, sociala medier och streamingtjänster. FAANGs stora tillväxt beror dels på dess framtidsutsikt, men även på grund av att stora investerare såsom George Soros och Warren Buffett står som investerare i FAANG. 

FAANG och dess bolag finns idag på NASDAQ-börsen och ingår i SP500 index, med stor inverkan på börsen. För att sätta detta i perspektiv så har FAANG idag ett värde på över 3 000 biljoner dollar och utgör dessutom ungefär 1% av SP500, NASDAQs 500 största bolag. FAANG har därför en mycket stor inverkan på börsen, men hur det kommer se ut i framtiden är fortfarande mycket oklart, men många ekonomer förutser att både FAANG och BAT har mycket kvar att ge för tillväxt på aktiemarknaden.  

Bli först med att kommentera

Kommentera