Vad är obligationer?

Vad är obligationer

Investeringar är alltid lite av en djungel för ett ovant öga. Det finns flera olika vägar att gå och att använda sig av obligationer är idag ett populärt val. Men för att kunna göra den allra bästa investeringen, så är det viktigt att man gör rätt efterforskning och jämför lite olika val för att kunna hitta den investeringsform som passar bäst.

I denna artikel går vi igenom allt som rör obligationer och vad du bör tänka på.

Vem kan använda obligationer?

En stat eller företag kan välja att sälja värdepapper i form av obligationer som kan köpas av privatpersoner eller andra företag. Den som säljer obligationerna kommer sedan betala ränta till köparen på hela lånebeloppet som sedan i de flesta fallen betalas i fullo när lånetiden har gått ut.

Vad som kan göra obligationer något förvirrande är att det går under flera olika namn. Beroende på vem som säljer obligationerna kan de benämnas som antingen statsobligationer eller företagsobligationer.

Obligationer som ett lån

Om staten eller ett företag behöver pengar, varför inte vända sig till en bank för att ta ett lån? I många fall kan den som säljer obligationer förhandla om ränta och avtalet på ett mer förmånligt sätt genom att istället sälja obligationer. Detta är varför många istället använder sig av just denna form av lån som då är mer fördelaktigt.

Faktorer som påverkar räntan på obligationer

En vanlig fråga när det kommer till obligationer är vad som egentligen avgör räntan som betalas ut. Det finns flera olika saker som kan komma att påverka och inflation är till exempel en faktor som kan komma att påverka värdet på obligationen. Om inflationen stiger, så kommer också marknadsvärdet på obligationen att göra detsamma.

Löptiden på obligationen är en annan faktor som påverkar räntan i många fall. Rent generellt så innebär en längre löptid att du tilldelas en högre ränta, vilket är värt att ha i åtanke när du tecknar obligationer.

Är obligationer en säker investering?

Att handla med obligationer är en relativt säker investeringsform, så länge som du har det kapital som krävs för att köpa obligationen. Du kommer sedan tilldelas ränta på obligationen och när lånetiden är slut så betalar staten eller företaget tillbaka hela summan till dig.

Gör efterforskningar innan köpet

Men det finns även vissa risker som du måste ta i beaktning. Om företaget som du innehar obligationer hos skulle gå i konkurs, så finns det till exempel en risk för att du inte får tillbaka hela summan som du har lånat ut.

Så här gäller det verkligen att du gör rätt efterforskning om det bolag som du vill använda dig av, samt att du använder dig av en säker tjänst som Avanza eller liknande för att investeringen ska bli mer säker.

Fördelen med obligationer är att de helt styrs av hur det går för företaget och du behöver då inte oroa dig för hur kursen står på aktiemarknaden, vilket är den allra största risken om du istället skulle välja att handla med klassiska aktier.

Olika former av obligationer

På marknaden idag så finns det både privat- och premiumobligationer. Vad skiljer då dessa olika valen från varandra?

Privatobligationer

Privatobligationer kan köpas antingen som kupongobligationer eller som nollkupongobligationer, där båda olika former kan ha en löptid som kan variera mellan ett till tio år.

Kupongobligationer är en form av räntebärande värdepapper som ger successiva räntebetalningar under hela löptiden, men hur ofta betalningarna görs kan skilja sig mellan olika obligationer. En del ger månatliga utbetalningar, medan andra endast betalar ut räntan varje kvartal. Så här är det viktigt att du väljer en obligation med en ränteutbetalning som passar dig och hur mycket du ska investera.

Den  andra formen av privatobligationer är nollkupongobligationen. Här är säljaren av obligationen inte skyldig att betala ut någon ränta under löptiden, istället betalas en kombinerad summa ut när löptiden har gått ut.

Premiumobligationer

Premiumobligationer skiljer sig dock en del från privatobligationer och fungerar mer som lottsedlar med nummer och ger en garanterad ränta. Räntan samlas i en form av pott, som sedan lottas ut till de som innehar obligationer. Det är därför mer fördelaktigt att ha flera obligationer för att du ska ha en större chans att få en större ränta utbetalad.

Med vår information gällande obligationer hoppas vi att du fått en lite klarare bild av vad denna investeringsform innebär. Är detta en investeringsform som skulle passa dig och din ekonomi? Jämför lite olika obligationer och gör efterforskning på bolaget för att investeringen ska bli mer säker.