Vad är preferensaktier?

Vad är preferensaktier

Att investera i aktier är verkligen ingenting som bara tilltalar storinkomsttagare och företag. Med mängder av olika aktier och investeringsmöjligheter på marknaden, kan du göra ett personligt val och även välja att stötta ett varumärke eller en industri som du tror på.

Annons:
påmind ad bannerVad är preferensaktier? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Preferensaktier är en aktieform som sticker ut lite extra för många. Men för att du ska kunna göra en sådan lyckad investering som möjligt, med förhoppning om att gå med vinst är det viktigt att du dels använder dig av en etablerad investeringstjänst som till exempel Avanza eller Nordnet. Dessutom är det nödvändigt att du sätter dig in i börsmarknaden, för att kunna investera vid rätt tidpunkt.

I denna artikel kan du läsa om hur preferensaktier skiljer sig från andra alternativ av investering på marknaden. En bättre kunskap om aktierna du investerar i, kommer att ge dig rätt byggstenar för att kunna investera på ett smart sätt.

Vilka fördelar har en preferensaktie?

En preferensaktie räknas ofta som en hybrid av flera olika investeringsformer, då framförallt traditionella aktier och obligationer. Detta då preferensaktier ger dig samma ägarskap som om du handlar vanliga aktier, men med några fler tillägg.

Så vad är då egentligen bäst, att investera i en vanlig aktie eller preferensaktie? Beroende på hur bra aktien går är svaret lite olika och eftersom man aldrig vet exakt hur bra eller dåligt det kommer gå för en viss aktie, handlar vinstchansen ibland också om att ha lite tur.

Med en preferensaktie har du rätt till en fast utdelning som beslutas i samband med köp av aktien. Om aktien skulle gå riktigt bra, har du inte rätt att få en högre utdelning än vad som är underskrivet. Detta gäller då inte om du har en vanlig aktie, där utdelningen istället grundas på hur prisnivån på aktien rör sig.

Är preferensaktier en säker investeringsform?

Fördelen med preferensaktier och som också är en avgörande faktor till varför många väljer just denna aktieform är att den vanligtvis är mer säker. Detta beror på att företaget har en större skyldighet att betala ut vinstdelningen, innan andra aktieägare har rätt till en utdelning.

Om ett företag väljer att hålla inne med utbetalningen till de som äger en preferensaktie, kan det bli väldigt dyrt för bolaget. För att kunna göra en mer säker investering bör du jämföra bolagets resultat och hur det täcker utdelningen. Ju större det täcker, desto säkrare investering kan du göra.

Men precis som med all form av investering är det inte helt säkert och bör också ses som en mer långvarig investering. Detta då värdet på aktierna går upp och ner. Du vill inte tvingas sälja dina aktier när de går dåligt, bara för att du behöver använda pengarna till renovering eller oplanerade räkningar. Ha alltid en buffert undansparad på ett räntekonto, där du alltid har pengarna nära till hands.

För att kunna göra en lyckad investering, handlar det mycket om att göra efterforskningar och även ha en grundläggande kunskap för olika aktieformer och hur man bäst placerar sina pengar. Detta ger dig också en ökad förståelse för att kunna köpa aktier vid rätt tidpunkt. Läs böcker om aktier, lyssna på poddar om aktieköp och följ med börsmarknaden och nyheter om börstrender.

Varför ska man hålla koll på bolagets incitamentsstruktur?

Om du har läst på lite om preferensaktier, har du troligtvis också stött på ordet incitament. Men vad innebär egentligen detta och varför är det så viktigt att ha i åtanke när du handlar med preferensaktier?

Incitamentsstrukturen är i enklare ord villkoren som medföljer vid köp av preferensaktier. Många av dessa aktier har också incitament för inlösen, vilket innebär att utdelningen kan öka efter ett antal år. Detta påverkar kursvinsten och gör placeringen mer säker.

Vart kan man köpa preferensaktier?

Du kan köpa eller sälja preferensaktier på flera olika investeringstjänster, varav de allra största på svensk marknad är Avanza och Nordnet. Här kan du även få en tydlig överblick över marknaden och se hur aktiens värde har sett ut genom föregående år. Detta hjälper dig att hitta rätt aktie att investera i på börsmarknaden.

Välj rätt investeringstjänst

Innan du gör ett val är det också viktigt att du väljer den investeringstjänst som du föredrar. Det är viktigt att du finner hemsidans layout enkel att använda, samt att du kan få en tydlig överblick på dina investeringar utan att behöva bläddra mellan olika flikar eller tjänster. När du har valt vilken tjänst du vill använda och även valt ut en preferensaktie som du vill inhandla, är det viktigt att du läser igenom villkoren för aktien.

Vad är det som styr priset på en preferensaktie?

Det är flera olika faktorer som avgör priset på en preferensaktie, vilket ser lite annorlunda ut om man jämför med aktier. En sak som framförallt styr prissättningen är risken i bolaget och ränteläget. Men trots detta kan det vara svårt att räkna ut hur priset kommer att variera.

Om det bolag som du vill köpa en preferensaktie ifrån även har obligationer, är detta ett bra utgångsläge för att förstå prissättningen på aktien. Direktavkastningen bör vara några procent över den kupongränta som finns på obligationen. Genom att jämföra detta kan du säkerställa att investeringen blir mer lyckad och vinstgivande, om det går bra för bolaget.

Jämför olika typer av preferensaktier och gör sedan ett val som passar dig!

Bli först med att kommentera

Kommentera