Vad är taxeringsvärde?

Vad är taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde? – Som husägare eller blivande ägare av en bostad så kommer ordet taxeringsvärde komma på tal vid upprepade tillfällen. Men vad betyder det egentligen?

Annons:
påmind ad bannerVad är taxeringsvärde? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Vad detta begrepp betyder skiljer sig aningen beroende på vilken typ av fastighet som vi talar om. I Sverige är det framförallt småhus som privatpersoner äger och är därför just detta som vi ska fokusera lite extra på i denna artikel.

Samlat värde

Taxeringsvärde är i korta drag det samlade värdet på din fastighet, både när det gäller hus och lägenheter.

Om fastigheten är bebyggd så innefattar taxeringsvärdet både av värdet på tomten och huset. Om det inte står någon byggnad på marken så är det endast det samlade värdet på tomten, vilket är värt att ta i beaktning. Taxeringsvärdet kommer därför att påverkas av i vilket skick huset är, hur stor ytan på tomten är och eventuella renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Någonting som är väldigt vanligt är dock att begreppet taxeringsvärde blandas ihop med vad fastigheten har köpts för. Taxeringsvärdet baseras inte på hur mycket du betalade för äganderätten, utan istället på hur försäljningarna har sett ut på liknande byggnader i området.

Vad kan man göra med ett ökat taxeringsvärde?

Om huspriserna har stigit sedan du köpte fastigheten och husen i området har sålts för ett högre belopp så kommer också taxeringsvärdet på just din fastighet att stiga.

Det ökade värdet kan du därmed använda för att belåna mer på ditt hus, så att du kan utföra ditt drömprojekt, bygga bastu eller rusta upp huset precis som du vill. Detta kan då även påverka försäljningspriset ytterligare och göra att ditt hus stiger i värde ännu mer.

Hur kan man få taxeringsvärdet på fastigheten omprövat?

För att kunna få en bättre överblick på hur mycket fastigheten tror sig vara värd, kan det ibland vara fördelaktigt att få taxeringsvärdet på huset eller lägenheten omprövat.

Att ha rätt taxeringsvärde kommer nämligen att påverka flera andra faktorer i samband med att äga en fastighet. Dessutom kan du få lånet omförhandlat om du kan få ett underlag på att värdet på huset har stigit. Chansen att till exempel baka in andra lån i bolånet gör att du kan spara den månatliga summan och hålla räntekostnaderna nere.

Hos Skatteverket kan du enkelt ansöka om att få taxeringsvärdet på din fastighet undersökt. Försäljningspriser på bostäder i området kommer då tas i beaktning och sedan får du underlag på vad Skatteverket har beslutat.

Fördelar med att veta taxeringsvärdet på fastigheten

Att veta rätt värde på sin fastighet ger som sagt många fördelar i flera situationer. Så när brukar man använda taxeringsvärdet som underlag?

Försäkring

Det är framförallt vid förhandling av olika försäkringar på ditt hus eller lägenhet som taxeringsvärdet verkligen kommer att spela in.

Om det skulle inträffa skador på din fastighet i samband med exempelvis en reparation kommer försäkringbolagen att använda taxeringsvärdet på din bostad som underlag när de beslutar hur mycket ersättning som ska betalas ut. Om taxeringsvärdet inte är uppdaterat kan du gå miste om många, många tusenlappar.

Belåning

Om du tecknar ett bolån eller annat lån kommer också taxeringsvärdet att spela in för hur mycket ränta som du måste betala och även hur låneavtalet kommer att se ut. Rätt taxeringsvärde på din fastighet kan vara det som ger grönt ljus vid en eventuell kreditupplysning.

Beskattning av fastigheten

Avgifter och andra former av beskattningar på din bostad kommer också att baseras på taxeringsvärdet. Beroende på hur taxeringsvärdet ser ut kommer det beslutas om vilken form av stämpelskatt som du är berättigad vid gåva eller köp.

Säkerställ därför att taxeringsvärdet kontrolleras med jämna mellanrum, så att du inte går miste om fördelarna och därmed kan spara en rejäl slant varje år!

Bli först med att kommentera

Kommentera