Vad händer på bostadsmarknaden 2022?

Vad händer på bostadsmarknaden 2022

Vad händer på bostadsmarknaden 2022 – Bostadsmarknaden 2022 är köparens år, men de priser som visas i år är inte en chock för alla. Det varnades tidigt om att priserna skulle falla under årets gång och det är precis vad som hänt.  

Annons:
påmind ad bannerVad händer på bostadsmarknaden 2022? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Men vad beror upp- och nedgångar på gällande bostadsmarknaden och hur har året som gått sett ut? Detta kommer vi gå igenom här nedanför, tillsammans med vad experterna tror kommer hända under nästkommande månader.  

Vad beror upp- och nedgångar på?  

Det är flera faktorer som påverkar hur bostadsmarknaden beter sig. Man kan ofta tänka att det är utbud och efterfrågan, men ofta så är det mer än detta som gör att priserna antingen stiger eller sjunger.  

Exempelvis har priserna stigit i storstäder då befolkningen snabbt ökat utan att det hunnits med att byggas bostäder som matchar efterfrågan. Samtidigt sjunker priserna på marknaden om arbetslösheten är hög då efterfrågan istället minskas. Med andra ord kan upp- och nedgångar skilja sig åt beroende på var i landet man befinner sig.  

Varför sjunker priserna 2022?  

Under år 2022 så har priserna på bostadsmarknaden sjunkit och sedan i maj har siffrorna nästan konstant visat rött. Detta är starkt kopplat till det världsläge som vi just nu befinner oss i med flera oroligheter som är mer eller mindre nära Sverige.  

Priserna har de senaste två åren gått snabbt uppåt, medan inkomsterna inte haft en lika stark höjning. Det har alltså inte varit en helt jämn ökning, vilket gör att denna nedgång kan ses som en sund korrektion av de senaste två åren. Detta är självklart inte någonting som säljare blir alltför glada att höra, men som med största sannolikhet inte kommer att ändras inom kort.  

Vart sjunker priserna som mest?  

Det är tydligt att där priserna höjdes under pandemin även är de områden som ser störst nedgång just nu, och ett av dessa områden är Stockholm. I vår huvudstad har villapriserna sjunkit över 3 procent, jämfört med snittet i Sverige som hade en nedgång på 1,3 procent.  

Vad tror experterna kommer ske under året?  

Experterna tror att priserna kommer fortsätta att falla i takt med en ökad inflation. En nedgång på mellan fem och tio procent är någonting som med största sannolikhet kommer att ske. Men flera varnar också för att en sänkning på så mycket som 20 procent inte är omöjligt om inte Riksbanken lyckas stoppa inflationen som just nu sker.  

Det som kommer ta längst tid att anpassa är köpares och säljares syn på de priser som väntas komma. Köpare kommer självfallet att passa på att köpa, medan säljare kan ha svårt att acceptera de nuvarande läget.  

Att tänka på för bostadsmarknaden 2022  

1. Oroa dig inte i onödan  

Oro är inte bra för någon i för stor utsträckning. Om du inte planerar att sälja din bostad så behöver du inte gå runt och oroa dig för framtiden i onödan. Om du varken gör en försäljning eller köper någonting så kommer du inte att påverkas avsevärt mycket av den utveckling vi ser.  

2. Köp och sälj under samma period  

Priserna kan fortsatt snabbt gå både upp och ned. Därför bör du vara väl förberedd när du både ska köpa och sälja din bostad, och det är viktigt att försöka göra detta under samma period. Om du säljer ditt hus utan att köpa en annan bostad inom rimlig tid kan du få det tufft om priserna snabbt börjar stiga igen.  

3. Ha realistiska förväntningar  

Vi har under de senaste två åren sett rekordnivåer när det kommer till bostadsmarknaden. Men just nu så sjunger priserna och om du är i behov av att sälja din bostad, för att du till exempel köpt en ny, så finns det ingen anledning att vänta. Det är dock viktigt att ha realistiska förväntningar på de priserna som just nu är på marknaden.  

Bli först med att kommentera

Kommentera