Vad innebär fastighetsskatt?

Vad innebär fastighetsskatt?

Som husägare är det mycket som man behöver tänka på och ha i åtanke. Något av dessa är att betala sin fastighetsskatt. Trots att detta är en naturlig del av att vara husägare, är det fortfarande många som inte riktigt förstår innebörden av fastighetsskatt eller hur det fungerar. Detta ska vi kika lite mer på i denna artikel!

Vem behöver betala fastighetsskatt?

Annons:
påmind ad bannerVad innebär fastighetsskatt? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Om du äger en fastighet vid kalenderårets början, detta gäller oavsett om den används i privat syfte eller inom företaget måste man betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Om ägandet är uppdelat mellan flera olika parter så delar man på denna avgift.

Den eller de som alltså äger fastigheten den 1 januari, måste således betala fastighetsskatten för hela taxeringsåret. Om du funderar på att sälja bostaden eller om det ska ske ett planerat ägandebyte, så är detta alltid smart att göra i slutet av året innan så att du inte behöver betala denna skatt eller avgift igen.

Hur mycket ska man betala?

En vanligt förekommande fråga är hur mycket fastighetsskatten består av. Hur mycket skatt eller avgift som du behöver betala in på ett år beror dels på vad fastigheten är värderad till, men även vilken typ av fastighet det är. Allra vanligast är att man äger ett småhus (radhus, villa eller fritidshus). Då behöver man betala en fastighetsavgift som uppgår till 0,75% av taxeringsvärdet.

Om du innehar en obebyggd mark där du planerar att bygga ett småhus så kommer du istället behöva betala den statliga fastighetsavgiften som ligger på 1% av taxeringsvärdet.

Vad kan man då räkna med att få betala på ett år? Fastighetskatten för småhus baseras på taxeringsvärdet för byggnaden, men kan aldrig överstiga takbeloppet som har satts. För närvarande ligger detta takbelopp på 8 524 kronor. Däremot är takbeloppet indexbundet och följer med i utvecklingen och inkomstbasbeloppet som råder.

Om du betalar statlig fastighetsskatt så kommer det dock inte finnas något takbelopp, vilket är värt att ha i åtanke. Så säkerställ att huset byggs snabbt för att du ska kunna minska mängden skatt som betalas om tomten är högt värderad.

Hur räknas taxeringsvärdet ut?

Men hur räknas då taxeringsvärdet ut för fastigheten, som sedan skatten eller avgiften baseras på? Skatteverket kommer att jämföra köpstatistik för de senaste tre åren i området som ska ligga på minst 75% av marknadsvärdet för liknande fastigheter i området. Det är detta som den kommunala eller statliga fastighetsskatten sedan baseras på.

Om huspriserna har stigit de senaste åren, kommer således även fastighetsskatten att öka en aning. Dock kommer maxtaket fortfarande kvarstå som ett skydd för småhusägare.

Finns det några som är undantag för fastighetsskatt?

Om du är pensionär och står som ägare på en fastighet eller tomt kommer dock villkoren se lite annorlunda ut för din del. Här finns nämligen ett mycket lägre takbelopp eftersom din inkomst också kommer att vara mindre. Som pensionär behöver man aldrig betala mer än 4 % av sin årliga inkomst på fastighetsskatt, där takbeloppet idag ligger på 3 175 kronor per år.

Hur betalar man sin fastighetsskatt?

Fastighetsskatten betalas en gång per år direkt till Skatteverket. Så om du står som ägare eller delägare av ett småhus eller tomt är det viktigt att du säkerställer att allting betalas in i tid och att du har koll på hur taxeringsvärdet för din fastighet ser ut. Har du vidare frågor om fastighetsskatt så kan du alltid kontakta Skatteverket för mer information eller hjälp.

Bli först med att kommentera

Kommentera