Hur ska man tänka vid val av aktiekonto; ISK, KF eller AF?

val av aktiekonto; ISK, KF eller AF

Att spara i aktier är kul men många nybörjare eller helt oinsatta blir lätt skrämda av alla olika alternativ och val man står inför. För att kunna köpa eller investera i aktier så krävs ett specifikt bankkonto, det går alltså inte att ha aktier i madrassen eller på sitt lönekonto. Det finns tre olika typer av konton och i den här artikeln kommer vi gå in på vilka de är och lite skillnader i dem. De tre olika kontotyperna heter aktie- och fondkonto, kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Detta är ett av de tidiga valen du står inför när din aktieresa ligger framför dig; vilket konto ska du välja?

Aktie- och fondkoto

Annons:
påmind ad bannerHur ska man tänka vid val av aktiekonto; ISK, KF eller AF? t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Ett aktie- och fondkonto, eller numera även känt som ett AF, är den mest traditionella kontotypen. Till att börja med så är detta en kontotyp som traditionellt sett alltid erbjuds av större banker, många äldre aktiesparare kanske rentav fortfarande gör sina investeringar i ett AF. Det finns givetvis fördelar med ett AF men jämför man ett AF med de mycket modernare alternativen ISK (Investeringssparkonto) och KF (kapitalförsäkring) så är fördelarna övervägande små.

Den tydligaste fördelen är att man kvitta förlust mot vinst i dåliga coh bra aktieaffärer, det innebär att man i praktiken kan se det som ett nollsummespel så länge du gör vinst och förlust i olika värdepapper (eller för den delen i samma papper men vid olika tillfällen under ett år). I annat fall belastas man med 30 % skatt på sina investeringar, både vid köp- och sälj men också vid utdelning (så kallad direktavkastning).

En annan fördel är att du som innehavare till aktier i ett AF själv står som ägare till aktierna vilket ger dig rösträtt på bolagsstämmor i bolaget.

Den största nackdelen som finns är inte just det med 30% beskattning även om det ur ett sparperspektiv såklart måste ses soom negativt. Den största är nämligen att man själv måste hantera vinst och förlust i sina investeringar när man gör sin skattedeklaration varje år.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring, eller KF som det vanligen förkortas, är ett väldigt fördelaktigt sätt att spara pengar och investera i både fonder och aktier. Det är, precis som man hör på namnet, en försäkring och egentligen inte ett konto. Det innebär egentligen att det är din bank som står som ägare till aktierna. Som innehavare till en kapitalförsäkring kan du också utse en (eller flera) specifika förmånstagare till den om du plötsligt går bort.

Grundprincipen för en kapitalförsäkring är att man blir beskattad med en schablonbeskattning för hela kapitalet och inte bara vid vinst, förlust eller utdelning. Schablonbeskattningen är givetvis inte lika hög som de sedvanliga 30 % i ett AF-konto. Den är generellt väldigt låg och utgår ifrån statslåneräntan föregående år adderat med 1 procentenhet. I ett vanligt räkneexempel blir det då 1,25 % och av det betalar du sedan 30 % vilket blir schablonskatten på ungefär 0,375 %.

Om du handlar aktier i utlandet är ett KF mycket fördelaktigt eftersom du då kan kräva tillbaka den eventuella utländska källskatt som kan dras i det land där aktien är noterad. En härlig detalj om man inte gillar att deklarera är att man både med en KF och ett ISK får en så kallad förenklad deklaration.

Företag med överlikviditet kan också starta en kapitalförsäkring och handla med aktier eller investera sina pengar den vägen, det går till exempel inte i ett investeringssparkonto.

Två nackdelar är dels att du inte står som ägare till aktierna, det innebär att du saknar rösträtt vid bolagsstämmor bland annat, och dels att man inte kan flytta pengar till en KF från en annan kontotyp.

Det kan vara en generellt bra sparform om man vill lägga undan pengar till sina barn eftersom de inte automatiskt får tillgång till kapitalet när de blir myndiga. Istället kan de registreras som förmånstagare och få tillgång till pengarna först när du väljer det eller vid din bortgång.

Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto, vanligen ISK, är småspararnas favorit och generellt den kontotypen man rekommenderar till de flesta. Precis som i en kapitalförsäkring blir man beskattad med en schablonbeskattning för ett ISK.

Ett ISK har många likheter med en KF, man får utöver schablonbeskattning också fördelen med den förenklade deklarationen. Det innebär att banken där du har dina investeringar rapporterar in dina innehav och schablonbeskattningen beräknas automatiskt.

Till skillnad från en kapitalförsäkring men i likhet med ett AF är det du enskilt som står som aktieägare vilket ger dig rösträtt på bolagsstämmor.

Avslutningsvis

Det finns för- och nackdelar med alla kontotyper men fundera lite på syftet med dina investeringar, om det är till ett barn eller från ett företag så är kanske en kapitalförsäkring mest lämplig medan om det är för din egen räkning och som en buffert är ett investeringssparkonto att föredra. Ett aktie- och fondkonto är generellt ingenting som rekommenderas till småsparare men om man vill kunna kvitta förlust- mot vinstaffärer så är det en av anledningarna att välja det.

Bli först med att kommentera

Kommentera