Vanliga frågor som rör bouppteckning

Vanliga frågor som rör bouppteckning

Inlägget presenteras i samarbete med Lavendla

Annons:
påmind ad bannerVanliga frågor som rör bouppteckning t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

Att förlora en anhörig är svårt och innebär förutom sorg, väldigt mycket praktiskt som snabbt måste ordnas och som kan ta både tid och vara känslomässigt belastande. För att göra en bouppteckning smidigare finns det flera saker som du kan tänka på och vi har satt samman en lista med de allra mest förekommande frågor som rör bouppteckning.

Vem är ansvarig för en bouppteckning?

En bouppteckning görs av de som ingår i dödsboet. Själva bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vem som har tillgång till dödsboet. Det är under bouppteckningen som inkluderade parter gör en lista på den avlidnas tillhörigheter, samt tillgångar och skulder.

När måste en bouppteckning göras?

En bouppteckning måste slutföras senast 4 månader efter dödsfallet, där Skatteverket är ansvarig för att skicka ut information till den ansvariga inom några veckor efter dödsfallet. Informationen inkluderar en förteckning över vilka kontor som kan hjälpa till med bouppteckningen, för att göra processen smidigare för dig som nära anhörig.

Kan en bouppteckning slutföras privat?

En efterlevare kan utses som bouppgivare och kan då slutföra bouppteckningen privat. Med det gäller att den utsedda personen har god kännedom om den avlidnas tillhörigheter. Men för att bouppteckningen ska godkännas, måste bouppgivaren även utse två stycken utomstående förrättningsmän, som är närvarande under själva bouppteckningen.

Man kan inte välja en person som är inkluderad på den avlidnas testamente eller ärver enligt lag. Förrättningsmännen har skyldigt att intyga att bouppteckningen har slutförts på ett riktigt sätt och styrker de inskickade dokumenten.

Om du däremot väljer att anlita en begravningsbyrå eller annan utomstående tjänst som har hand om bouppteckningar, har de hand om det administrativa och sköter det praktiska.

Vad består en bouppteckning av?

När bouppteckningen skickas in till Skatteverket är det flera saker som ska ingå. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke om du väljer att göra en privat bouppteckning. I annat fall sköter anlitad firma det mesta av jobbet åt dig.

Bouppteckningen ska skickas in i original, samt en kopia av bouppteckningen för att kunna styrka dess äkthet. Dessutom ska du inkludera testamenten och kallelsebevis vad gäller bouppteckningen. Om en fullmakt har krävts, för att kunna genomföra bouppteckningen ska även det inkluderas. Själva bouppteckningen är en sammanfattning av den avlidnas tillgångar, skulder och egendom.

Om den avlidna har en kvarstående maka eller make, ska även dennes tillgångar inkluderas i bouppteckningen. Det är då den efterlevandes ansvar att det hålls en riktig bouppteckning som godkänns.

Vi förstår att det i sorgens stund, är svårt att hantera det juridiska och praktiska som en bortgång ger. Men det finns mycket hjälp att få och du kan anlita utomstående bolag som hjälper dig i största möjliga mån!

Bli först med att kommentera

Kommentera